Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať

Registrovaný 7777, 14.03.2017 18:25, Občanské právo, 4 odpovědi (262 zobrazení)
Takže 1.2.2016 sme boli z rodinou pozvaní na zmierovacie konanie, susedia sa s nami vadia ohľadom nášho 150 ročného orechu, vraj im orech ničí pivnicu nad ktorou majú mať dokonca garáž. Na zmierovacom konaní sme sa dohodli že problém odstránime ale susedia nás nech pustiť na svoj pozemok aby sme sa presvedčili že naozaj tam nejakú pivnicu a garáž majú... Dá sa proti zmierovaciemu konaniu nejako odvolať lebo pozerali sme len cez plot a oni tam ani garáž ani pivnicu nemajú. Za právnu radu, vopred ďakujem.

Odpovědět


PředmětAutorDatum
Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať rokator14.03.2017 18:40
Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať 777714.03.2017 19:05
Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať Nuda14.03.2017 19:18
Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať posledníNuda14.03.2017 20:56

Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať

Registrovaný rokator, 14.03.2017 18:40
Pod vaším ořechem má soused garáž? Tak o tom byste snad věděli, ne? Jak daleko by měla být od ořechu? To na tom pozemku není nic vidět?

↑ Odpovědět


Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať

Registrovaný 7777, 14.03.2017 19:05
Nie, z našej strany vidno iba stenu a jeho novovybudovanú terasu inač vybudovanú na starom dome, kým dom je na ich pozemku tak orech už na našom. V prípade žeby susedia mali garáž museli by sme do 6.1.2017 vykopať 5 m hlbokú dieru a orezať všetky korene orechov ale máme podozrenie že susedia tam žiadnu pivnicu ani garáž nemajú. Oni nás na svoj pozemok nepustia a zmierovacia konateľka bola skôr na ich než na našej strane. Keď sme navrhli aby sme mohli ísť na pozemok pozrieť, toto susedia razantne odmietli a už toto bolo podozrivé. Na konci konania už pred dedinským úradom suseda posmešne priznala že jej ide o to aby sme vyrezali orech, lebo sa na svojej novej terase nemôže opaľovať... V prípade že majú garáž a pivnicu, museli by sme korene vyrezať do hĺbky 5m v dĺžke 3 m pri hraničnej stene ak však garáž ani pivnicu nemajú tak iba 2m do hĺbky a to je rozdiel...

↑ ← Odpovědět


Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať

Nuda [90.64.88.xxx], 14.03.2017 19:18
Vy zrejme nie ste svojprávna rodina, že mám pravdu.

Stavba akou je podpivničená garáž je presne definovaná v Stavebnom boľševickom zákone z roku 1976 v platnom novelizovanom znení, teda sa nejedná o stavbu jednoduchú, ale o riadnu stavbu ku ktorej je nutné mať stavebné povolenie s presným zememeračským zakreslením zememeračom z odboru zapísaného medzi geometrami v GP so zápisom parcely a stavby v LV príslušného k.ú. a skolaudovaním stavby od roku jej užívania.

(Samozrejme počítam podľa tvojho dopytu so skutočnosťou, že sa nejedná o prídomovú prípadne vstavanú garáž spadajúcu do pôdorysu rodinného domu v rámci vykonanej kolaudácie).

V opačnom prípade sa jedná o nelegálnu stavbu, ktorú treba zbúrať na základe návrhu podaného na Stavebný úrad podloženou ako bonus spolu s určujúcou žalobou na vecne príslušný súd podľa situovania miesta stavby a miesta bydliska údajného užívateľa stavby, ako aj proti majiteľovi parcely na ktorej je nelegálna stavba - tj. podpivničená solitérna garáž.


Orech sa musel riešiť na základe predloženia týchto právoplatných verejných listín opozičnou stranou (LV+GP+kolaudácia stavby). V opačnom prípade prejednávali vec "s orechom" a majiteľom orecha o úplnom hovne.

Daj sem sken rozhodnutia so začiernením osobných údajov. Adresu rozhodujúceho pohlavného orgánu s "guľatou" pečiatkou ponechaj, nech sa pobavíme, aká lúza nakvasených boľševických panghartov zase raz rozhodovala.

↑ Odpovědět


Re: Zmierovacie konanie - proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať poslední

Nuda [90.64.88.xxx], 14.03.2017 20:56
Nuž što, čelovék, si nejaký zabrzdený. Už som medzitým navštívil štyri rôzne fóra s mojimi rôznorodými príspevkami a ty čušíš, ako voš pod chrastou.
-----
Strelím teda na blint, od boka, aby si bol aspoň trocha v obraze:

Stavba garáže nespadá pod drobnú stavbu s rozmermi 5x4m aj ak má garáž rozmery predpisovo menšie, pritom musí byť táto riadna stavba vzdialená od spoločnej hranice pozemkov vo vzdialenosti 3bm pokiaľ sa nejedná o líniovú stavbu v radovej zástavbe bočným murivom prilepených domov podľa územného plánu tej-ktorej obce. To určite nebude váš prípad lebo máte vedľa garážmajstra suseda voľne rastúci habitus vlašského orecha.

Stavbu garáže s pivnicou musel povoliť hraničiaci sused parcely počas stavebného konania (čo ste zrejme vy alebo predošlý majiteľ) o čom je vedený úradný záznam na SÚ príslušného úradu obce.

Ak nie sú splnené tieto zákonné podmienky potom s rozhodnutím mediátora udrite directom priamo na bradu suseda, tiež na stavebný úrad a súdnou žalobou o odstránenie nelegálnej stavby v lehote do troch dní.

Nežijeme v posratom boľševizme, ale v právnom štáte s platnými zákonmi.

Vytrel by som si so susedom prdel a zahodil ho zmuchlaného za plot.

↑ Odpovědět


TOPlist