Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podání žaloby k soudu na neznámého žalovaného

Ano, prodejce komunikoval z IP adresy, kde je poskytovatelem telefonní operátor O2. A nevím jak u vás v SR, ale u nás v ČR je prolomení telekomunikačního tajemství ještě obtížnější než prolomení bankovního tajemství. K prolomení bankovního tajemství stačí totiž žádost státního zástupce na návrh policejního orgánu v trestním řízení u jakéhokoliv trestného činu, kdežto k prolomení telekomunikačního tajemství je potřeba příkaz soudce na návrh státního zástupce a to lze uskutečnit navíc ještě jen u některých trestných činů, rozhodně ne u všech. U přestupků na to můžeš rovnou zapomenout.

§ 88a/1 tr. řádu
Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství
dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu
(§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k
počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro
trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k
počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku),
pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku),
pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku),
pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro
trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku),
pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku),
nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o
telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního
tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích
dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak
jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich
vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního
zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být
vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou
mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný
čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se
žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho
totožnost, je-li známa.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny