Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SMRT klienta a banka

Dobrý den,

vycházím z předpokladu, že Váš otec měl s bankou uzavřenou smlouvu o běžném účtu. Dle § 715a odst. 1 ObchZ smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím zmocněné. Dále máme normováno, že Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví následujícím dnem ty platební transakce z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti v nich nemá banka pokračovat.
Dle výčtu kogentních ustanovení dle § 263 odst. 1 ObchZ se nelze od výše zmíněného smluvně odchýlit.

Z toho, že smlouva nezaniká, vyplývá, že smrtí majitele účtu nezanikají práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající. Banka je povinna nadále provádět platební transakce na základě příkazů, které jí dal majitel účtu před svou smrtí. Může jít jak o příkazy jednorázové, tak zejména o příkazy trvalé. Nesmí však provádět platební transakce z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti v nich nemá banka pokračovat. Podmínkou však je, že se banka hodnověrně dozvěděla, že majitel účtu zemřel. Máme za to, že povahu hodnověrné informace bude mít nejen zpráva soudu, ale i zpráva obecního úřadu, který vede matriku a podle okolností případu i zpráva policie nebo předložení úmrtního listu.

Z Vašeho zadání dále nevyplývá, zda zde byl nějaký zmocněnec či nikoliv, proto se k této otázce nevyjadřuji.

Otázkou také je, kdo s účtem smí nakládat - do ustanovení správce dědictví va Vašem případě zřejmě nikdo - Je-li bance hodnověrně doloženo, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy.

To, že banka i nadále účtuje poplatky za vedení účtu je pochopitelné, smluvní vztah nezanikl. Do práv a povinností zemřelého poté nastoupí dědic, avšak po skončení dědického řízení, což nám také potvrzuje judikatura (SJ 3/2008) - Smrtí majitele účtu smlouva o běžném nezaniká; do práv a povinností zemřelého majitele takového účtu vstupují jeho dědici děděním.

VZDY som mal to, ze Akakolvek zmluva konci smrtou, preco si banky uplatnuju pravo byt ucastnikom dedicskeho konania??? a Este si drzo rataju svoje poplatky???
Viz výše napsané. A pozor - Smrt smluvní strany obecně nemá za následek zánik smlouvy ani závazkového vztahu smlouvou založeného. Podle § 579 ObčZ způsobuje smrt dlužníka nebo věřitele zánik povinnosti jen výjimečně za podmínek v tomto ustanovení uvedených. A dále také kogentní úprava § 715a ObchZ stanovuje jasně, že k zániku smluvního vztahu nedochází.

Hezký den!

ZR

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny