Předmět Autor Datum
To záleží za cos byl odsouzen, na jak dlouho a zda ten trestný čin má nějakou souvislost s předmětem…
hm 18.12.2012 21:25
hm
Otazkou je, jak se takovy clovek ma slusne zivit, kdyz ho nikdo nezamestna, na sebe taky pracovat ne…
JR_Ewing 19.12.2012 08:08
JR_Ewing
No právě mě zajímala ta podmínka, kdysi sem fasnul "jen" veřejnoprospěšné práce a ŽL sem normálně do…
Pepan1234 19.12.2012 08:33
Pepan1234
No ale obecně prospěšné práce nejsou podmínka. "Podmínka" znamená přímo trest odnětí svobody na dobu…
hm 19.12.2012 18:32
hm
§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti (1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickým…
L-Core 19.12.2012 12:31
L-Core
Dobrý den, výčet ustanovení § 6 živnostenského zákona, jak zde výše uvedeno, by Vám měl na Vaši otá… poslední
eclegal 22.12.2012 15:41
eclegal

To záleží za cos byl odsouzen, na jak dlouho a zda ten trestný čin má nějakou souvislost s předmětem podnikání. Musíš prokázat svoji bezúhonnost a bezúhonný je ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně s trestem odnětí svobody v délce minimálně dvanácti měsíců (na délce podmíněného odkladu přitom nezáleží), nebo pro trestný čin, který souvisí s předmětem podnikání.

§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena25a).
(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) a u osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru