Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno kamerový záznam - jak dlouho uchován?

http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_1.pdf

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382K § 5 odst. 1 písm. e)
Tímto ustanovením je správci uloženo uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování. Doba uchovávání záznamů musí být stanovena tak, že
nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále
prošetřit a zajistit další nezbytné informace, potřebné například k předání věci příslušným
orgánům. Ve chvíli, kdy je pořízena kopie za účelem předání například Policii České
republiky, má tato již svůj specifický režim.
S ohledem na situaci v bytových domech a k místům, kde jsou kamery ze strany Úřadu
akceptovány, je za takovou nezbytnou dobu považována doba zpravidla 7 dnů.
V odůvodněných případech ji lze prodloužit.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny