Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hájit se nebo ne.

Pracovní smlouvu jste uzavřel dříve, než vstoupila v platnost novela zákoníku práce.
Pokud jste po novele se zaměstnavatelem neuzavřel dodatek ohledně výše příplatků,
platí příplatky v původní výši.

Tzn., že Vám za práci přesčas ke mzdě náleží příplatek minimálně 25 % průměrného výdělku,
za práci v sobotu, neděli a v noci minimálně 10 % průměrného výdělku
a za práci ve svátek příplatek ve výši minimálně 100 % průměrného výdělku.

Příplatky se sčítají. Tzn., že pokud jste pracoval např. v noci ze soboty na neděli,
náležel Vám příplatek za práci v sobotu/neděli i za práci v noci.

Mzdové nároky se promlčují až po třech letech.

Doporučuji zaměstnavatele písemně vyzvat (nežádat/neprosit!!)
k doplacení dlužných příplatků až 3 roky zpětně.

Můžete jej informovat, že se svého nároku v případě nutnosti budete domáhat soudní cestou
(náklady na vymáhání můžete žalovat spolu s dlužnou mzdou/příplatky).

Bylo by dobré si zaplatit konzultaci u mzdové účetní, která Vám výši dlužné částky přesně vypočte.
K výzvě přiložte kopie podkladů (originály si ponechte pro případný soud)
a zašlete zaměstnavateli doporučeným dopisem s dodejkou.

Uchovejte kopii výzvy, originální podklady, podací lístek
a vrácenou dodejku s potvrzeným datem převzetí.

___
Současně doporučuji obrátit se na inspektorát práce.
Ten Vám sice nepomůže s vymáháním (to budete muset sám),
ale kontrola u zaměstnavatele by měla vést k nápravě
(aby agentura přestala vykořisťovat lidi).

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny