Předmět Autor Datum
Ty útržky řeší AZ v § 31: § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvod… poslední
L-Core 04.08.2013 07:52
L-Core

Ty útržky řeší AZ v § 31:

§ 31 Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Tu přidanou jednu skladbu tam podle mě (pokud podléhá autorské ochraně, což je naprostá většina komerční produkce) dát nemůžeš. Můžeš ale zkusit požádat autora (či majitele autorských práv k ní) o souhlas. Jednodušší bude dát tam něco ze svobodné hudby (creative common?) - kde ji hledat a podmínky použití ale nevím.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru