Předmět Autor Datum
IV. Nárok člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise na pracovní volno a náhra…
Kurt 29.08.2013 12:15
Kurt
děkuji.. hledal jsem někde jinde a bylo to tam dost nesrozumitelné. zde to je srozumitelné až až. poslední
tomas.kulhanek 29.08.2013 12:17
tomas.kulhanek

IV. Nárok člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy
Podle ustanovení § 82 věty druhé zákona o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zaměstnavatel se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. 1 odst. 3 písm. h) směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1354/2002, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-odmenovani-a -narokum-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-a-zvlas tnich-okrskovych-volebnich-komisi-pri-volbach-do-p oslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky.aspx

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru