Předmět Autor Datum
Tohle jsem našel: 4. Účast na zkouškách Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s p…
Hanyse.k 25.10.2013 23:06
Hanyse.k
Jinak více tady: default.htm poslední
Hanyse.k 25.10.2013 23:07
Hanyse.k

Tohle jsem našel:

4. Účast na zkouškách
Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a po dosažení věku minimálně 10 měsíců, při norování a zkouškách barvářů 12 měsíců. Psi musí být uznáni zdravými a způsobilými k výkonu zkoušek při vstupní veterinární prohlídce v den konání zkoušek, prováděné osobou oprávněnou k této činnosti podle platných veterinárních předpisů. Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise (přihláška ke zkouškám loveckých psů) do termínu, který je uveden v propozicích. Přijetí přihláškz je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výši poplatku stanoví pořadatel. Zamítnutí přihlášky musí pořádající organizace s odůvodněním oznámit přihlašovateli doporučeným dopisem nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek. Pořadatel je oprávněn odmítnout přihlášku tehdy, odporuje-li propozicím a jiným obecně platným předpisům. Majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a že ručí za škody způsobené jeho psem. Busou-li dodatečně zjištěny nesprávné údaje na přihlášce získané ocenění na zkoušce, ztrácí platnost a proti majiteli psa budou vyvozeny závěry. Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami. Držitel loveckého lístku střílí zvěř před psem zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech přidělí rozhodčí náhradního střelce. Zásadně je nepřístupné, aby střílel sám rozhodčí! Zkoušek se mohou zúčastnit psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knhách F. C. I.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru