Předmět Autor Datum
To platí zaměstnavatel.
111 19.08.2016 15:15
111
jako OSVČ to platÍm sám
frajer19 19.08.2016 15:29
frajer19
Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet OSSZ/PS…
qdj 21.08.2016 10:04
qdj
Nestane se pravděpodobně nic. Penále do stovky (nasčítaně za celý rok) se po skončení roku promíjí.… poslední
L-Core 23.08.2016 09:40
L-Core

Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno. Nevznikne-li nárok na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty, nebude moci být dávka, z důvodu zániku účasti na nemocenském pojištění, přiznána.

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, bylo by počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojist neho/

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru