Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Můžu kácet stromy ve vlastním lese?

Dobrý den,

mám les (přesnou výměru nevím) a chci si tam pokácet dřevo. Takto to už dělám delší dobu a teď mi mí kamarádi řekli, že kácet nemohu, že musím mět povolení a tak dál. Kácíme zpravidla jen pár stromů a často sušiny. Přesně nevím, jak to je s kácením několika stromů za rok ve vlastním lese, poradíte? Děkuji za odpovědi.

Předmět Autor Datum
Si počti : § 33 Těžba dříví 1.Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby… poslední
kozakl 11.09.2017 07:59
kozakl

Si počti :

§ 33 Těžba dříví
1.Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato lhůta neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2.
2.Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 3). Pokud by zpracováním těžby nahodilé byla překročena celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou osnovou, musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu plánu nebo osnovy.
3.Těžbu v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Má-li těžba překročit průměrně 3 m3 na 1 ha lesa za rok, musí vlastník lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu může vlastník lesa provést, neobdrží-li ve lhůtě 30 dnů od odeslání vyrozumění nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů. Na vydání tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
4.Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru