Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sociální práce - mlčenlivost vs PČR

Zdravím vás tu, rád bych poprosil o radu ohledně mlčenlivosti v sociální práci při setkání s policisty, pokud budou vyžadovat informace o klientech. Mlčenlivost je zakotvena v § 100 zák. 108/2006 Sb. Ve třetím odstavci zmíněného paragrafu je zmíněno: "Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon..."

V odst. 5 § 8 zák. 141/1961 Sb, je mimo jiné zmíněno: "Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce."

Původně jsem myslel, že je potřeba souhlas soudce (na základě různých článků týkajících se sociální práce, kde se odkazují na stanovisko NS Tpjn 303/2005 - jak jsem po jeho přečtení zjistil, uvedené stanovisko se zabývá jiným problémem.). Ale abych to měl potvrzené, kontaktoval jsem Úřad pro ochranu osobních údajů. UOOU mi sdělil, že podle odst. 5 § 8 zák. 141/1961 Sb. mám povinnost spolupracovat. Pro jistotu se chci ještě zeptat zde. Zákon 108/2006 Sb. sice výslovně neuvádí podmínky pro trestní řízení, zmiňuje ale zvláštní zákon, což trestní řád je. Vzhledem k výše uvedeným výkladům (články a UOOU) v tom nemám úplně jasno, ale přikláním se k výkladu UOOU.

Děkuju

Předmět Autor Datum
Četl jste expertizu „Povinnost mlčenlivosti a způsoby vzdorování nátlaku policie na její prolomení“?
ivzez 06.11.2017 08:30
ivzez
Tu jsem právě četl a v ní se odkazují na výše zmíněné stanovisko NS. Ovšem toto stanovisko neřeší pr…
Láďa K. 06.11.2017 10:58
Láďa K.
Uniká mi souvislost s ÚOOÚ. Mlčenlivost snad není (jen) ochrana osobních údajů… Zák. 141/1961 Sb., §… poslední
ivzez 07.11.2017 05:00
ivzez

Tu jsem právě četl a v ní se odkazují na výše zmíněné stanovisko NS. Ovšem toto stanovisko neřeší problém, zda je potřeba souhlas soudce, nebo ne. Stanovisko se totiž zabývá tím, zda je potřeba před podáním žádosti soudci zkusit kontaktovat osobu, která je mlčenlivostí vázána.

Z Vámi uvedené stránky jsem prvotně vycházel, až výklad UOOU mě znejistil.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru