Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Souhlas sousedů se stavbou

Stačí súhlas výhradne priľahlých susedov tesne hraničiacich s tvojou parcelou.

K takémuto súhlasu je ideálne osobne navštíviť suseda, ktorému sa preukážeš situačným plánom stavby, parcely v m2 s vyznačením susediacich nehnuteľností, architektonickým pohľadom stavby, svetloznaleckým posudkom v prípade viacpodlažnej stavby (čo u teba nehrozí ak neohrozuješ z juhu severného suseda).

Písomný súhlas suseda nemá taxatívne ani explicitné znenie, len musí byť zo súhlasu zrejmé dotknutého účastníka konania podľa výpisu z LV príslušného k.ú., že sa jedná o majiteľstvo 1/1-ny z celku stavebníka, označenie susediacej parcely zapísanej v LV a samozrejme doloženie celkovej stavby od spoločnej hranice oboch susediacich parciel (bežne sa predpokladá vzdialenosť 3bm od spoločnej hranice ak sa nejedná o líniové, priľahlé stavby, alebo o drobnú stavbu pod hranicou 16m2 zastavenej plochy). Jednoduché stavby by mali byť od seba vzdialené 6bm podľa Stavebného zákona. tj. 3+3bm od oplotenia či hranice.

Súhlas, podpísaná kópia dotknutého účastníka (suseda) spolu so situačnými plánmi sa odovzdá obci či príslušnému stavebnému úradu.

-----

Sú medzi eštébákmi a boľševickou mafiou megazlodejov takí, ktorí v snahe obísť zákon, vymerajú si zvnútra svojej parcely kolomdookola úzky trojmetrový oddeľujúci pásik, tento pás dajú zapísať do katastra a do LV svojej spriatelenej osobe, blízkemu koníkovi a v tom prípade sa akékoľvek odsúhlasenie už takto oddelenej parcely netýka suseda. Aj ak si postavíš mrakodrap, lebo sused už nie je priamym účastníkom Stavebného konania.

Toto robia na Sľovensku boľševickí, eštébácki mafiáni s podporou megazlodejov vládnych strán a ich komunistických parchatnov kavsených KGB lúzu v Moskve.
---------------------------------------------
Napríklad mafián Kočner pri výstavbe smetiska uprostred Pezinka, vylúčil desiatky majiteľov zo stavebného konania "úzkym, kolomdookla pásikom", ktorý predal bielemu koníkovi. Jama smetiska sa mohla plniť bordelom tesne, iba tri metre od okolitých susedov.

Napríklad pri stavebných parcelách (berme 8arov am blok) nie je možné takto oddeliť bezúčelovo "pásikom" dve nehnuteľnosťi od suseda, aby sa vyhol námietkam. Ale na Sľovensku, medzi fašistickou, eštébáckou mafiou zhnitého lumpenproletariátu pakov kvasených na PF ÚK, je to normálne.

Jedine je takto možné deliť parcelu, ak sa jednoliata stavebná parcela (berme cca 8árov) účelovo delí na dve recipročné časti určené pre výstavbu dvoch nezávislých r.d. spolu s prístupovými chodníkmi vedúce k zástavbe.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny