Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem podnájemní smlouva

Zdravíčko,
Neporadil by mi někdo jaký je rozdíl mezi:

V tomto odkaze se píše:
http://www.portalobydleni.cz/cilove-skupiny/najemnik/podnajemni-bydleni/jak-se-lisi-najem-a-podnajem/
Zatímco dosud nebylo možné část pronajatého bytu či domu pronajímat dál, nový občanský zákoník to mění. A tak pokud například nájemník sám v pronajatém bytě trvale bydlí, bude moci dát část bytu do podnájmu, aniž by k tomu potřeboval souhlas majitele.

Dále jsem jinde četl i toto:
Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele. Nájemce je však povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě. Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídající požadavku na pohodlné a hygienicky vyhovující bydlení.

Původní právní úprava neumožňovala nájemci dát byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. V rámci nového občanského zákoníku se vychází z předpokladu, že nájemce trvale bydlící v bytě má pod kontrolou stav bytu a může ovlivňovat případné negativní jednání podnájemce, a proto není nutné vyžadovat souhlas pronajímatele s podnájmem bytu.

ALE PARAGRAF ŘÍKÁ NĚCO JINÉHO § 2215

(1) Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

Jak to prosím je, vysvětlil by mi to prosím někdo?

Předmět Autor Datum
§ 2274 Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez sou…
Wikan 25.09.2018 10:24
Wikan
Podle mne se § 2274 týká podnájmu části bytu, ve kterém nájemce dále bydlí, a § 2215 podnájmu celého… poslední
ivzez 25.09.2018 15:06
ivzez

Podle mne se § 2274 týká podnájmu části bytu, ve kterém nájemce dále bydlí,
a § 2215 podnájmu celého bytu (nájemce se odstěhuje jinam).

V prvním případě není k uzavření podnájemní smlouvy nutný souhlas majitele, jenom
nájemce musí majiteli včas oznámit změnu; v druhém případě je potřebný souhlas.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru