Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ověřování listin.

štátni úradníci konajú presne podľa litery zákona, overujú listinu prípadne pravosť tvojho podpisu na základe identifikačnej karty. Ich nezaujíma obsah, ani pravosť uvedených údajov na listine.

Jedine notár zodpovedná za ním vypracovaný verejný doklad, Notársku zápisnicu, za explicitné znenie textu na základe vykonateľných z účinných zákonov.

Pravosť originálu, použitého materiálu, zloženie, výrobcu atramentu, ba použitého brka s jeho prípadnými v.r. podpismi overuje iná inštitúcia, ktorým je súkromný ústav rezortným ministerstvom spravodlivosti poverených súdnych znalcov z odboru "pravosťilógov" (hlavy nadicané), bádaním na základe rádionuklidovej metódy, tj. či mal verifikovaný doklad niekedy jeho zhotoviteľ v rukách zapatlaných od chleba upečeného z pravekej, špaldovej pšeničnej múky - Triticum spelta durum.

Títo experti zase nezodpovedajú za explicitné znenie obsahu listiny. K tomuto úkonu sú zase poverení iní historici. Len komunistický našlapanec, P.Rusko, si behá na Sľovensku stále po slobode.
https://www.researchgate.net/publication/265799327_Vyuziti_radionuklidove_rentgenfluorescencni_analyzy_pri_studiu_pamatek

Ak by lúza eštébáckych mafiánov, potomkov prekotom okotených z dutého milicionárskeho semena podbíjačov podvalov u železnice, kvasených MIGMO_KGB_VUML boľševických vrahov v CCCP, dala k dispozícii tie svoje neplatné komunistické grcy, VŠ flajstrá v civilizovanom svete označené pojmom "erráta in objecto", ktorými ich ako protekčných, vyvolených mafiánov ošperkovala ľudovodemokratická lúza komunistov pred menami písmenkami "JUDr.", skončili by v cuku letu v profesii ako manuálni kopáči rigólov, kanálov, robotníci pri pásoch alebo ako makáči s motykami na rolách. Leteli by porád od fízlov alebo od tzv. advokátov, ľudovodemokratických JUDr. talármafiánov či prokurátorov sovietskeho modelu. V súkromnej sfére nech si vycapia tie komunistické písmenká pred a za menami aj na vchodové dvercia od bytov, zvončeky, navštívenky, od kancelárií, náhrobných, záhlavných šutroch na hrobových miestach na cintorínoch.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny