Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vysporiadanie spoluvlastnictva a predchadzajuce dary

Ahoj, mam otazku, moja mama sa sudi s jej bratom, ktory ju nevyplatil s rodicovskeho domu, v minulosti(asi pred 20 rokmi) jej otec pozical peniaze jej manzelovi, ktore neboli vratene, existuje na to zmluva, moze toto jej brat vytiahnut na sude? moze sa to zapocitat do dedicstva? totiz aj jemu dali mnozstvo penazi, ale zmluva na to nieje, dakujem za odpoved

Předmět Autor Datum
Majetkové práva sa síce v zmysle Občianskeho zákonníka nepremlčujú, dokonca sa dedia, ale v tvojom p…
Nuda 12.03.2019 08:39
Nuda
aha, takze tu pozicku nemozno zahrnut do dedicstva, pochopil som spravne? dakujem za odpoved
mickey21 12.03.2019 19:57
mickey21
Nesmieš pliesť rôzne právne úkony. Nejaká finančná injekcia v podobe pôžičky (čo bolo, to bolo) nemá… poslední
Nuda 13.03.2019 06:33
Nuda

Majetkové práva sa síce v zmysle Občianskeho zákonníka nepremlčujú, dokonca sa dedia, ale v tvojom prípade sa jedná o finančnú transakciu, ktorú možno v zmysle Obč.zákona právne napadnúť, spochybniť v lehote do troch rokov aj ak bola písomne, zmluvou o pôžičke ošetrená.

Ak ste vec nenapadli žalobou na súde, je premlčaná. Súdny rozsudok v prípade neplnenia je vykonateľný tiež lehotou do 10-tich rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Po tejto lehote je tiež premlčaná jeho vykonateľnosť.

Jedine dar (materiálny, finančný) sa dá počas života zmluvných strán kedykoľvek napadnúť na súde, domáhať sa daru podľa taxatívne daných podmienok v Obč.zákone. (Obdarovaný sa choval proti osobe darcu a jemu blízkym osobám v I. rade nevhodne prípadne bol obdarovaný nepodmienečne odsúdený v base za úmyselný tr.čin).

Máš smolu.

Nesmieš pliesť rôzne právne úkony. Nejaká finančná injekcia v podobe pôžičky (čo bolo, to bolo) nemá súvis so skutočnosťou, že neboli riadne vysporiadané dedičské podiely medzi súrodencami po smrti poručiteľa. (Argumenty o pôžičke nepleť do žaloby, nespomínaj ani okrajovo na súde či pred advokátom lebo nie sú relevantné, sú premlčané, len by sa žaloba zamotala do nejasnej mäteži).

Ak prebehlo riadne dedičské konanie v prípade nehnuteľnosti so zmenou zápisu v liste vlastníctva príslušným katastrom iba na jedného súrodenca, pričom druhý oprávnený priamy dedič (súrodenec) bol ukrátený na svojich majetkových právach, v tom prípade je možné obrátiť na na súd, aby tento vec retroaktívne napravil.

Treba sa v súdnej žalobe sústrediť iba na jeden právny fakt, na nezákonné dedenie nehnuteľnosti medzi dvoma súrodencami v ktorom bol z dedičstva oprávnený dedič opomenutý. (Treba odhaliť prvotné pochybenie, zámer či omyl, kto je za daný stav zodpovedný, aby v tom mal súd v opise skutočností jasno).

Je velice dôležité v žalobe správne označiť adresného odporcu, účastníka konania, ktorý je za vec nielen zodpovedný, ale označiť v žalobe (žalobách) tie štátne orgány, ktoré sú povinné zo zákona vec napraviť do právneho stavu. (Lebo ak súrodenec zámerne vec dedičstva zatajil, uviedol štátne orgány do omylu, predložil falšované, pozmenené, zatajené listiny, obohatil sa na niečí úkor, je táto fyzická osoba po dvadsiatich rokov právne nepostihnuteľná, vykonané úkony z jeho strany sú premlčané, nie je možné od nej niečo vymáhať, dožadovať sa po nej nápravy).

Ak pochybil notár, resp. dedičská kancelária príslušného okresného súdu na základe mylných údajov o dedičstve, je nutné žalovať oboch účastníkov. Notára a prvostupňový súd prípadne rezort Ministerstva spravodlivosti SR. Ak pochybil iba kataster, je nutné žalovať aj vecne príslušný KÚ.

Lenže to sú vážne a dôležité právne úkony za ktoré si bude poverený advokát sakra účtovať, za každú novú žalobu v ktorej bude označený iný odporca separovane. Ono sa môže stať, že ak nebude v žalobe správne označený odporca, resp. nebude v žalobe odporca, ktorý má vec napraviť, súd nesprávne podanú, určujúcu žalobu, zamietne. Môžete podávať žalobu odznovu, repete.

Preto je vhodné pre istotu podľa recpipročných žalôb podať žalobných návrhov súbežne viac, akurát zameniť v žalobách odporcov, pozmeniť záverečné petity s označenými odporcami, štátnymi orgánmi s právnou subjektivitou SR (IČO), ktorí by mali vec napraviť, v záverečnom petite určujúcej žaloby presne uviesť čoho sa navrhovateľ domáha, ako má súd rozhodnúť a ako má odporca(-i) uviesť majetkové práva do právneho stavu z pred 20-tich rokov.

1./Notár,
2./Súd I. stupňa podľa miestnej príslušnosti v dedičskom konaní,
3./Kataster zmenou zápisu v LV,
4./MS SR,

Teraz nech si ľudovodemokratický, protekčnými, ctihodnými talármafiánmi prešpikovaný súd z účastníkov a súbežných žalôb láskavo vyberie. Žiadne zamietnutie z dôvodu nesprávne podanej žaloby.

Je síce divné, že ste sa zobudili po 20-tich rokoch než ste zistili, že poručiteľ zanechal po sebe nehnuteľný majetok bez závete, bez vydedenia či bez iných právnych obmedzení v zmysle platnej legislatívy.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru