Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Méně závažné trestné čini.

Prídu si osobne mafiáni zakuklení fízli pre podozrivého páchateľa na základe prečinu (taxa do 60-mes. basy) jedine v tom prípade, ak sa opakovane nedostaví pred orgán fízla na základe poštových doporučených výziev I. tr. DVR s vrátnekou k stanovenému termínu podať vysvetlenie.

Detto si prídu fízli aj pre svedka, ktorý ignoroval prevzaté alebo neprevzal poštové doručenky, ktorého nejaký horlivý, naštepený bastard fízel uzná za vhodné vypočuť k prípadu. Pritom svedok, piate koleso u voza, nemusí mať šajn o čo sa jedná, nemusí tušiť k akej veci má vypovedať. Bežne sa stalo, že svedok bol pracovne v zahraničí a po vylezení z lietadla na letisku na neho naskákali zakuklenci, sudca svedka posadil drzo na tri mesiace do väzby, aby na pojednávaní svedok oznámil súdu, že žiaden skutok nevidel, nič si nepamätá, nebol účastníkom protiprávneho konania.

Ak podozrivý páchateľ prevezme poštou predvolanie (necháva sa na pošte ležať 18-dní), musí predvolanie obsahovať všetky náležitosti riadnej predvolánky, označenie paragrafového znenia akej tr.činnosti sa týka, v akej veci bude predvolaný vypočutý, aké listinné dôkazy si má so sebou na výsluch doniesť. Ak predvolanie nemá riadne, jasné a zrozumiteľné náležitosti, je nutné listinu oskenovať a podať obratom podnet, sťažnosť, dozornému prokurátorovi (štátnemu zástupcovi), aby pokefoval neschopných fízlov, ktorí neovládajú literu zákona a robia si z národa šikaniou pajácov, ako za zľatých komunistov.

Lebo nielen z podozrivého páchateľa, ale aj zo svedka spravia fízli obratom obvineného páchateľa, ak sa dostaví na fízlareň nepripravený, nemá so sebou právneho zástupcu, prípade sa začne pred fízlami v dobrej viere do zápisnice vyviňovať, resp. zakecávať sa a horlivo obhajovať svoju nevinu.

Tak sa to v právnom štáte nerobí. Predvolanému občanovi musia preukázať OČTK jeho vinu, preto je vhodné pred fízlami držať papuľu, nevypovedať, ani len konkludentne hlavou či grimasou neceknúť .V zmysle Tr.poriadku využiť túto možnosť nevypovedať, aby si nespôsobil ujmu sebe alebo svojim blízkym osobám.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny