Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dobrovolné odhlášení z úřadu práce

Dobrý den,
potřeboval bych vědět jak dlouho trvá proces odhlášení z ÚP na vlastní žádost.
Zažádám na ÚP o ukončení evidence, tentýž den nahlásím na zdravotní pojišťovně. Vše vyřízeno během 1 dne, nemýlím se ? (Budu muset odcestovat do zahraničí a po dobu několika týdnů nemohu být ve styku s CZ úřady).

Předmět Autor Datum
§ 29 Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání ukončí krajská pobočka… poslední
Kurt 17.01.2020 13:54
Kurt

§ 29
Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání ukončí krajská pobočka Úřadu práce vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem

a) kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) a c), a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání,

b) doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30,

c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,

d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého,

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby,

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud krajská pobočka Úřadu práce dodatečně zjistila, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b),

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo

h) zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti.

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-435-2004-sb-o-zamestnanosti/f2609853/#p29

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru