Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zrušení občanského sdružení soudem

Máte někdo zkušenost s rušením občanského sdružení? Před dvaceti lety jsme založili občanské sdružení, aby jsme měli větší možnost se bránit tlaku radnice. Po volbách se situace změnila a tak sdružení nebylo zapotřebí a upadlo v zapomnění. Nyní se ozval soud, že sdružení/spolek nesplnil hafo administrativních požadavků a bude zlikvidován.
Soud zahájil řízení o zrušení spolku. Proto tomu není námitek, ale chtějí 2,- tisíce poplatek a není vyloučeno, že likvidátor určený soudem bude chtít taky něco. Spolek nikdy nic neměl, jen doručovací adresu u jednatele. Jednatel už před lety zemřel, písemnosti bohužel přebírá jeho vdova.
Co poradíte, mrtvého brouka s odvoláním na úmrtí? Žádný jiný představitel spolku už není aktivní, někdo zemřel, někdo odstěhoval.
Edit: jak by to bylo s vymáháním nezaplaceného poplatku, po kom by to mohli celníci vymáhat?

Předmět Autor Datum
dlhy a hlavne za súdne poplatky a pokuty sa dedia,v spolku fungovali zodpovedné osoby,na ktoré sa sú… poslední
audax 09.07.2024 01:50
audax

dlhy a hlavne za súdne poplatky a pokuty sa dedia,v spolku fungovali zodpovedné osoby,na ktoré sa súd obráti ohladne vymáhania podlžností,môže to dôjsť až k exekučnému vymáhaniu nárokov súdu...
exekútor už nieje povinný nič zisťovať,on už bude len vykonávať exekúciu,súd nariadi vymáhanie od zodpovedných činitelov združenia,pokial už nebudú k dispozícii,bude sa to vymáhať po tých,ktorí prevzali niečo po spolku,ktorý je v súdnej likvidácii,treba to vysporiadať,nie štýlom mrtveho chrobáka,pre súd nieje problém sa obrátiť na evidenciu obyvatelstva a zistiť súčasný pobyt niekoho,kto sa odsťahoval,ani zistiť blízkych príbuzných/oprávnených dedičov po zomrelých členoch spolku.....
treba podať odpor voči poplatku za zrušenie z dôvodu toho,že spolok nemal,nemá žiadny majetok,že sa jednalo o bezpríjmové občianske združenie,ktoré nemalo žiadnu zárobkovú činnosť,nepoberalo žiadne členské príspevky,nefungovalo ako nadácia ,ktorá čerpala nejaké štátne dotácie,prízpevky z daní, ani dobrovolné príspevky a finančné dary na svoju činnosť,treba proste zabrániť,aby sa to dostalo na exekučné vymáhanie,kde exekútor môže stanoviť nielen poplatok za samotnú exekúciu,ale aj odmenu a úroky z omeškania,ktoré sa môžu dostať až na 10% z dlžnej sumy za každý deň neuhradenia až do úplného splatenia celej dlžnej sumy,takže z pôvodného 2000 korunového poplatku to môže behom chvilky narásť geometricky na mnohotisícovú sumu,takže nehrať mrtveho chrobáka,ale treba to aktívne začať riešiť,na premlčanie to zrejme neuhráte,na to sa nedá spoliehať,že súd nebude počas zákonom stanovenej doby jednať a ani prejavovať záujem o vyriešenie aby došlo k premlčaniu,stačí,keď občas vydá upomienku,alebo oznam na výveske súdu....

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru