AK Benova

Registrovaný 21.10.2011 13:55:28

Naša advokátska kancelária bola založená 1. júla 2003. Vo svojej doterajšej praxi sme sa venovali širokému spektru najrôznejších oblastí práva, zameriavame sa predovšetkým na obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo a práva súvisiace s nehnuteľnosťami. Počas našej praxe sme nadobudli významné skúsenosti v oblasti súdneho a mimosúdneho riešenia sporov, zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva. Našou obľúbenou oblasťou práva je ochrana osobnosti. Venujeme sa aj riešeniu právnych otázok bežného života, malého a stredného podnikania. Mgr. Martina Beňová

E-mail: advokat@akbenova.sk