Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno prodal jsem auto a kupující chce peníze na opravu

Právní nárok na to samozřejmě kupující má, jen musí tu vadu prokázat, což asi nebude vzhledem k té slibované faktuře ze servisu žádný problém.

§ 597 Občanského zákoníku
(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající
kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze
sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která
činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.
(2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej
prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže
nepravdivým.
Pokud by se chtěl prodávající zbavit své odpovědnosti za vady prodané věci, má možnost do smlouvy uvést, že věc se prodává "tak jak stojí a leží". V opačném případě za vady prodané věci odpovídá prodávající nejméně 6 měsíců po prodeji věci.
§ 501 Občanského zákoníku
Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady,
ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo
kterou si nabyvatel výslovně vymínil.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny