Předmět Autor Datum
A když jste auto prodal, tak jste ho neodhlašoval?A proč jste nezrušil i pojistku?Pojištovna neví že…
iconek 20.03.2013 14:04
iconek
Pokud jste auto odhlásil na nového majitele, je jeho povinností, pokud jej provozuje, platit pojistk…
mirektatra 21.03.2013 02:38
mirektatra
Pojišťovně bude kupní smlouva stačit, co jiného vám taky zůstane, když auto prodáte ?!
Neregistrovaný 23.03.2013 02:11
Neregistrovaný
Motoristé se často mylně domnívají, že k zániku pojištění odpovědnosti dochází změnou vlastníka při… poslední
Neregistrovaný 23.03.2013 02:28
Neregistrovaný

Pokud jste auto odhlásil na nového majitele, je jeho povinností, pokud jej provozuje, platit pojistku. U Vás tímto úkonem povinnost zaniká a Vy máte možnost požádat do XX dnů o zrušení pojistky a vrácení "přebytečné" uhrazené částky. Měl by ste navštívit kancelář pojišťovny s alespoň kopií TP, kde bude patrná RZ a odhláška / "polopřevod". Tím smlouva ze Zákona zaniká. Pokud to nemáte, měl by ste se spojit s pojišťovnou a jinak věrohodně jim to doložit. Obávám se, že ani kupní smlouva k tomu nebude stačit, ale můžete požádat na registračním místě o výpis z registru vozidel k Vaší osobě a tím doložit ukončení majetkového poměru k věci a tedy i vztahu s pojišťovnou.:puff:

Motoristé se často mylně domnívají, že k zániku pojištění odpovědnosti dochází změnou vlastníka při prodeji vozidla. Podle platné právní úpravy však k němu dochází až v okamžiku, kdy pojistník,jeho dědic,právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka tuto skutečnost oznámí své pojišťovně. Je tedy důležité, aby prodávající změnu vlastnictví vozidla ohlásil nejen příslušnému orgánu registrace vozidla, v jehož registru silničních vozidel je prodávané vozidlo registrováno, ale zároveň také své pojišťovně.

Je třeba zdůraznit, že při změně vlastnictví vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází na nového vlastníka. Nový vlastník se po dobu existence pojištění odpovědnosti předchozího vlastníka může v případě škody dostat do role pojištěného, ale původní pojistná smlouva na něj nepřechází. Nový vlastník má i tak za povinnost uzavřít svou vlastní pojistnou smlouvu. Původní vlastník by neměl mít zájem na tom, aby jeho pojištění odpovědnosti pokračovalo ve prospěch někoho jiného, neboť se tím jednak zbavuje možnosti požadovat po své pojišťovně vrácení nespotřebovaného pojistného, a jednak se vystavuje riziku, že v případě škody způsobené novým vlastníkem přijde o bonus.

Přehled povinností, které zákon ukládá původnímu i novému vlastníku vozidla:

Původní i nový vlastník musí splnit své oznamovací povinnosti vůči registru silničních vozidel (do 10 pracovních dnů od změny vlastnictví, ale čím dříve, tím lépe).
Původní vlastník ve vlastním zájmu urychleně oznámí své pojišťovně změnu vlastníka vozidla a odevzdá jí doklad o pojištění odpovědnosti a zelenou kartu.
Nový vlastník nejdéle do 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti, nejlépe však „ihned“ uzavře pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti s pojišťovnou, kterou si zvolí. Bez uzavřené pojistné smlouvy nesmí vozidlo vyjet na pozemní komunikaci.
Pokud nový vlastník nehodlá vozidlo provozovat, musí ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla registru silničních vozidel vedenému příslušným orgánem registrace vozidla. V této souvislosti může vlastník vozidla požádat o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru