Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
stanovisko_2008_1.pdf uoou.aspx K § 5 odst. 1 písm. e) Tímto ustanovením je správci uloženo uchová…
imaster 21.04.2013 19:03
imaster
To je jen výkladové stanovisko, na které se nemusí brát zřetel, zákon to na 7 dnů neomezuje, když si… poslední
hm 23.04.2013 05:22
hm

stanovisko_2008_1.pdf

uoou.aspx

K § 5 odst. 1 písm. e)
Tímto ustanovením je správci uloženo uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování. Doba uchovávání záznamů musí být stanovena tak, že
nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále
prošetřit a zajistit další nezbytné informace, potřebné například k předání věci příslušným
orgánům. Ve chvíli, kdy je pořízena kopie za účelem předání například Policii České
republiky, má tato již svůj specifický režim.
S ohledem na situaci v bytových domech a k místům, kde jsou kamery ze strany Úřadu
akceptovány, je za takovou nezbytnou dobu považována doba zpravidla 7 dnů.
V odůvodněných případech ji lze prodloužit.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru