Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepis vozidla

To je sice hezké, že ti řekla paní na úřadu, že auto nemusíš přihlásit, když ti bude auto v garáži stát, ale není to pravda. Tvojí povinnosti po koupi je (od sepsání smlouvy) auto do 10 dnů přihlásit, nehledě na to, jestli ti bude stát v garáži nebo ne. Toto se řídí zákonem 56/2001 Sb. Teď nevím přesně a nechce se mi to hledat, ale za toto hrozí pokuta 5 až 50 tisíc korun. To, že jsi auto prodal dál, tě této povinnosti nezbavuje. Tomu co jsi auto prodal a sepsal jsi s ním smlouvu o prodeji, pravděpodobně při spáchání svého protiprávního jednání prokazoval, že vozidlo je jeho a to kupní smlouvou (s tebou sepsanou), kdy na základě této bylo zjištěno, že jsi auto prodal a nepřihlásil ho.

§ 12

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

(1) Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru
silničních vozidel jsou osoby uvedené v § 11 povinny podat do
10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu
zapisovaného údaje.

(2) K žádosti se přikládá
a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného
vozidla,
b) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
a přípojného vozidla,
c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
o schválení technické způsobilosti po provedené změně,
v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce
vozidla provedené formou individuální přestavby,
d) ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny