Předmět Autor Datum
Super, díky za informaci. A dotaz je jaký? Jestli je dotaz, zda lze OP vyřídit mimo trvalé bydliště,…
Dale Cooper 07.12.2015 20:42
Dale Cooper
Tak půjdeme-li do důsledku ... lze větu tazatele pochopit jako dotaz. Obvzlášť v poradně.
pedrosoo 08.12.2015 07:40
pedrosoo
keď pôjdeme do úplných dôsledkov,tak Dale Cooper dal zároveň aj odpoveď,okrem faktu,že veta opytovac…
audax 08.12.2015 13:42
audax
audax - opravdu je třeba se ztrapňovat a někomu lezt do pr.... To asi není smyslem poradny a nikdo t…
pedrosoo 08.12.2015 14:00
pedrosoo
Když půjdeme do důsledků, tak především nejsem já zvědavý na tebe.
Dale Cooper 08.12.2015 14:59
Dale Cooper
Spamuješ,to si vyřiď s tým lezpr..ou,co se do toho vložil,já to neotvíral. Pokud jsem napsal první r…
pedrosoo 08.12.2015 16:33
pedrosoo
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.as px Jak a kam se obrátit Jedná-li se o vydání ob… poslední
L-Core 08.12.2015 20:21
L-Core

audax - opravdu je třeba se ztrapňovat a někomu lezt do pr.... To asi není smyslem poradny a nikdo tvé vyjádření nepotřebuje. Pokud se ovšem rochníš v takovém sportu,použij sekci debata. DC ví co napsal a já vím proč jsem mu toto odepsa,ani jeden nejsme na tebe zvědaví.

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.as px

Jak a kam se obrátit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,

v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

* Přístup k tomuto formuláři je v části „Formuláře“.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru