Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Raiffeisen stavební spořitelna - Jak se bránit proti výpovědi?

Upozorňuji, že se blíží uplynutí úložní doby listovní zásilky na České poště (platí pro klienty, kteří dosud standardní doporučené psaní nepřevzali/nevyzvedli). Ne/vyzvednutí je na zodpovědnosti a zvážení každého klienta (pokud padne rozhodnutí zásilku nepřevzít, klient ví, co je obsahem dopisu, tudíž informačně o nic nepřichází). RSTS očekává navrácení druhého listu, ve kterém bude uvedeno číslo bankovního účtu na který zašlou finanční prostředky, případně klientem požadovaný termín výplaty (logicky předčasně v neprospěch klienta). Pokud klient tuto součinnost neposkytne, prostředky můžou být zaslány "složenkou" a to řádně zpoplatněně v neprospěch klienta (viz sazebník cen/poplatků).
Omyly a pochybení se České poště stávají jednou za tisíc let, přesto představa klientovy složenky na částku např. X-set tisíc Kč v sousedově schránce může silně znepokojující, povalující se na chodníku či ztracená Českou poštou rovněž. Kladu si otázku, čemu a komu budu případně vděčit za skutečnost, že X lidí bude vědět jakou částku mám naspořenou v RSTS?

Ověřte si ve vašich všeobecných obchodních podmínkách (VOP), zda a jak máte upravenou a smluvně ošetřenou problematiku doručování písemností! Nepřevzetí by mohlo být v rozporu s VOP, v lepším případě bude písemnost považována za doručenou (řeší NOZ), rozhodně se nebude jednat o právní přestupek/TČ.

POZOR! Ve svém vlastním zájmu se velmi pečlivě začtěte do smlouvy a hlavně do všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření, které jsou platné ke smlouvě SS / žádosti o uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Pokud podmínky nemůžete nalézt (ani v sekci dokumentů na https://www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/ odkud nějak záhadně veškeré historické verze podmínek zmizely), neprodleně kontaktuje stavební spořitelnu, kterou požádejte o poskytnutí. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné ve 100% rozsahu a obě strany je musí respektovat!

Studujte, konzultujte, vytrvejte a hlavně nic nevzdávejte!

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny