Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nájemník porušil vše co mohl, přesto nechce odejít

Za situace, kdy tedy při ukončení nájemního vztahu byt nebude odevzdán dle uvedeného shora (tedy alespoň odevzdáním klíčů) dobrovolně, bude nutno stejně jako před datem 1. 1. 2014 podat žalobu na splnění této povinnosti. I když pak tedy nový občanský zákoník nehovoří o vyklizení, lze se domnívat, že petit žaloby bude obdobný poměrům do 31. 12. 2013, neboť s tím počítá občanský soudní řád, který upravuje výkon rozhodnutí na vyklizení bytu. Žaloba na vydání klíčů by nemusela totiž ve svém výsledku situaci vyřešit, neboť by prostě nebyly klíče při výkonu rozhodnutí nalezeny a pronajimatel by se tak po dvou soudních řízeních ocitl opět na začátku


http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/uz iti-zaloby-na-vyklizeni-pri-skonceni-najmu-bytu-dl e-noveho-obcanskeho-zakoniku

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny