Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Objektivní lhůta, po kterou lze přestupek projednat může být delší než 2 roky?

Dobrý den,

dne 28.08.2014 byl zjištěn údajný přestupek - porušení pravidel silničního provozu vozidlem, kterého jsem byl v té době provozovatel. Protože jsem tento údajný přestupek nespáchal osobně já a necítil jsem se vinnen, podal jsem v průběhu správního řízení odpor atd. a celé řízení se táhlo až do dne 29.08.2016, kdy jsem v zákonné lhůtě podal odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Brna. Nejsem právník, ale po dvou letech, kdy spáchání údajného přestupku nenabylo právní moci, by podle mě Správní orgán měl k prekluzi přihlížet z úřední povinnosti, a nemělo proto vůbec dojít k tomu, abych ji namítal, natož aby celou věc magistrát předal krajskému úřadu, který nyní 25.9.2017 zamítl mé odvolání a rozhodnutí magistrátu potvrdil.

Prosím jen o stručné vyjádření, jestli chápu dvouletou prekluzivní lhůtu správně (opravdu jen kvalifikované odpovědi - chci mít 100%ní jistotu). Vzhledem k finančním situacím jedince vs. státu netroufám si jít do soudního sporu, ale celou věc bych rád uvedl na pravou míru (podal stížnost apod.) už jen z důvodu věcných chyb jak v rozhodnutí magistrátu, tak v rozhodnutí krajského úřadu.

Předmět Autor Datum
ten,kto mal konať konal,že sa konania predlžovali podávaním odporu voči rozhodnutiam,to vôbec neznam…
audax 07.10.2017 09:19
audax
v cr je v prestupkovem zakone prekluze 2 roky, drive 1 rok, neplest si s promlceci lhutou v obcanske…
kamd 09.10.2017 14:50
kamd
Premlčí sa vec od doby posledného meritórneho rozhodnutia Správneho orgánu. Ak účastník podal námiet…
Nuda 09.10.2017 17:50
Nuda
1) jestliže chcete mít jistotu na 100%, musíte se obrátit na soud. I dobrý právník, Vám bude tvrdit…
milan.cukrar 09.10.2017 18:16
milan.cukrar
Jde možná o to, jestli správní orgán rozhodoval o přestupku řidiče, nebo o správním deliktu provozov…
osobne 12.10.2017 20:11
osobne
tady je...
nema 25.10.2017 12:19
nema
ještě chybějící stránka a dotaz: V rozhodnutí se nepíše nic o tom, že mám něco někomu v nějakým ter… poslední
nema 26.10.2017 09:24
nema

ten,kto mal konať konal,že sa konania predlžovali podávaním odporu voči rozhodnutiam,to vôbec neznamená že vznikala nejaká prekluzná doba,ktorá je u vás v CZ v prípade priestupkov 3 roky,nie dva,rozhodnutia padli všetky v zákonnej dobe,inak by voči nim nemohli byť podávané odpory v zákonnej dobe,nejaká prekluzná alebo premlčacia doba by vznikla,pokial by prvotné konanie začalo po uplynutí troch rokov od spáchania priestupku a počas tej trojročnej doby by nepadlo žiadne rozhodnutie a ani by nezačalo žiadne riešenie priestupku zo strany zodpovedných a oprávnených orgánov....

Premlčí sa vec od doby posledného meritórneho rozhodnutia Správneho orgánu. Ak účastník podal námietku, podnet, sťažnosť alebo sa vecou zaoberá nadriadený správny orgán či prokuratúra, vec sa nepremlčuje lebo nebola riadne ukončená.

V tvojom prípade, ak vydal správny orgán konečné rozhodnutie s ktorým sa už žiaden orgán nezaoberal, uplynula premlčacia lehota podľa zákona v ČR (zrejeme dvojročná).

Daj im svoje písomné vyjadrenie o premlčaní s odložením spisu a.a. k sp. zn., pošli ho poštou doporučene alebo kópiu podnetu si opečiatkuj na podateľni úradu. Počkaj 30 dní na vyjadrenie úradu.

Citujem zo SVK legislatívy: Podľa Správneho poriadku upravuje trojročnú prekluzívnu lehotu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Uvedená lehota začína plynúť od nadobudnutia právoplatnosti a do jej ukončenia musí správny orgán oznámiť účastníkovi konania, že začal preskúmavať rozhodnutie. Na dodržanie uvedenej lehoty nestačí len podať podnet na preskúmanie rozhodnutia, ale musí sa tiež začať konanie vo veci. Počas konania o preskúmavaní rozhodnutia a počas odvolania neplynie uvedená prekluzívna lehota. Ak by správny orgán začal konanie po uplynutí uvedenej prekluzívnej lehoty, rozhodnutie vydané v takom konaní by bolo nezákonné z dôvodu zániku právomoci správneho orgánu preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru