Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zajistit aby byl finanční dar brán jako dar jednomu z manželů?

neviem ako v CR, ale na SK to za urcitých podmienok možné je.

Zákon ustanovuje výnimky. V určitých prípadoch veci nadobudnuté počas manželstva nepatri do BSM:
a) veci získané dedičstvom,
b) veci získané darovaním,

ad b): Pokiaľ ide o veci získané darovaním, tieto tiež nepatria do BSM ale do oddeleného výlučného vlastníctva (majetku). Rovnako ako v prípade dedenia ak by boli obdarovaní obaja manželia spoločne, získavajú vec taktiež do podielového spoluvlastníctva (nie BSM). Výška podielov závisí od obsahu darovacej zmluvy ak podiely nie sú určené, platí, že podiely oboch obdarovaných manželov sú rovnaké (podľa § 137 ods. 2 OZ). Dôležítá je najmä vôľa darcu a okolnosti za ktorých k darovaniu došlo, nielen povaha veci alebo podľa účelu, na čo je vec určená. Môže nastať situácia, že darca daruje veci obom manželom, pričom vec slúži len jednému z manželov (napríklad motorové vozidlo).

V prípade ak manžel vlastní vo výlučnom vlastníctve vec, má právo ju darovať komukoľvek, a to aj svojmu manželovi. Vtedy je darovanie medzi manželmi povolené. Ak by dar pochádzal z majetku patriaceho do BSM, nemôže ísť o platné darovanie.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny