Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zajistit aby byl finanční dar brán jako dar jednomu z manželů?

Písemnou darovací smlouvou, kterou si nechte sepsat u notáře.

Pokud byste chtěl z darovaných peněz část použít na rekonstrukci domu, měl
byste si faktury apod. nechat vystavit na své jméno a hradit je ze svého účtu.
(Míním vlastní oddělený účet, na kterém byste měl pouze své prostředky.)
__

K odpovědím Aranea a Rumíčka:
Dar je majetkem obdarovaného, nespadá do SJM. Totéž platí i pro peníze
získané prodejem majetku patřícího jenom jednomu z manželů a dokonce
i dalšího majetku, který si jeden z manželů za takto získané poníze pořídí.
Nic z uvedeného nebude spadat do SJM.

Něco jiného by byl případný zisk z majetku patřícího jenom jednomu.
Pokud by jeden z manželů vlastnil např. chalupu, kterou by pronajímal,
spadal by zisk z pronájmu do SJM. Pokud by se ale rozhodl chalupu prodat,
patřily by peníze z prodeje pouze jemu. A pokud by se za pár let rozhodl
za peníze z prodeje chalupy pořídit chatu, patřila by chata pouze jemu.

Pokud by majitel ještě v době manželství tuto chatu rekonstruoval a na rekonstrukci
použil příjmy spadající do SJM, měl by druhý manžel v případě rozvodu nárok na vyplacení
poloviny prostředků vynaložených na rekonstrukci ze SJM.

(Snad jsem to napsala srozumitelně.)

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny