Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prodej občerstvení

Dobrý den.
Jako školní parlament budeme na naší škole pořádat Sportovní den pro naše studenty. Chtěl bych se zeptat, zda může organizace studentů, povětšinou nezletilých, prodávat občerstvení s přirážkou ke kupní ceně. Nejsme nikde registrovaní, jsme pouze studentské organizace založená na základě odstavce d) §21 Školského zákona 561/2004 sb. Peníze by byly bez výjimky použiti na další akce pořádané školním parlamentem.
Děkuji!

Předmět Autor Datum
Před rokem 1990 by stačilo razítko SSM (Svaz socialistické mládeže). Nyní budete brát zisk kapitalis…
nerady 06.03.2019 21:26
nerady
Vo všeobecnosti platí, že každý, kto podlieha SVK dani z príjmov fyzických osôb a koho zdaniteľné pr… poslední
Nuda 06.03.2019 23:34
Nuda

Před rokem 1990 by stačilo razítko SSM (Svaz socialistické mládeže). Nyní budete brát zisk kapitalistům a tak to bez živnosti a EET nejde. Nezbývá Vám nic jiného než se dohodnout s nějakým živnostníkem o pronájmu prostor k prodeji občerstvení nebo - (máte na škole nějakou prodejnu občerstvení, nebo to prohnat přes školní jídelnu). Pokud Vás nikdo neudá a příslušné orgány se to nedozví tak to lze i bez toho razítka SSM.

Vo všeobecnosti platí, že každý, kto podlieha SVK dani z príjmov fyzických osôb a koho zdaniteľné príjmy v danom roku presiahnu stanovený limit (1 915,01 EUR pre rok 2018), musí podať priznanie k dani z príjmov.

(Silne pochybujem, že za tých pár chracheliek, keksov, špekáčikov, klobás, prekročíte túto sumu).

Predajom takéhoto tovaru na školskej akcii s prirážkou sa dá použiť napríklad vzorec, ako keby si predával použitú vec drahšie, než si ju kúpil novú, nepoužitú u niektorého registrovaného živnostníka či právneho subjektu.

Uvediem jednoduchý príklad uplatnenia osobitnej úpravy zdaňovania podľa § 66 zákona SVK o DPH:

Predajca, platiteľ DPH, predá v tuzemsku ojazdený automobil za 6300 eur. Kúpna cena automobilu bola iba 5700 eur. (Je jedno, či sa jedná o úplne nový alebo použitý voz).

V akej výške má odviesť DPH?

Pri uplatnení osobitnej úpravy sa DPH odvedie zo základu dane, ktorým je kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň. Ak je rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou záporný, základom dane je nula.

Výpočet:
Základom dane je suma 600 eur (6300 – 5700). Výpočet dane: 600 x 20/120 = 100 eur

Predajca teda musí odviesť DPH vo výške 100 eur.

Poznámka: Keďže § 66 príslušného SVK zákona sa môže použiť len v tom prípade, keď si predávajúci neuplatnil odpočítanie DPH, rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou predstavuje cenu s daňou. Preto sa suma delí číslom 120 (100 % základ + 20 % DPH). Takto dostaneš základ očistený od DPH a tento potom doladíš.

To je hold kapitalizmus, lacno kúpiť a draho predať. Pritom beztrestne.
-------------------------------------------------------------
Zľatí komunisti by ťa z fleku zatvorili do boľševického lágra do III. NVS Leopoldov, miľovaným, dobroprajným boľševikom na prevýchovu za tieto paragrafy v zmysle platného zákona č. 140/1961 Zb:

§117-Špekulácia,
§118-Nedovolené podnikanie,
§120-Zneužitie socialistického podnikania,
§121-Poškodenie komunistického, eštébákmi vypatlaného spotrebiteľa,
§134-Podielnictvo na škodu vo vlastníctve komunistickej, zlodejskej lúzy, lumpenproletariátu vrahov,

prípadne, ako bonus, na príkaz ŠtB lúzy odetej v kožených raglandoch na Tatraplánoch:
§132-Rozkrádanie komunistického vlastníctva,

v jednočinnom súbehu podľa Tr. poriadku, z.č. 141/1961 Zb., nad sumu obohatenia do výšky 100 000.-Kčs aj v prípade čistého, bezúhonného, netrestaného občana posadeného talármafiou na 15-rokov nepodmienečne do basy so zhabaním majetku tomuto antisociaľistickému, vnútornému, americkému, kapitaľistickému zločincovi - zlosynovi, páchateľovi, zhabanie tiež majetku jemu blízkym osobám v I. a II. rade s predajom nehnuteľných a hnuteľných veci.

Zľatí komunisti, boľo ľepšie.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru