Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nájemní smlouva

Dobrý den, zaskočil mě v nájemní smlouvě odstavec, podle kterého bych při nedodržení smlouvy měl uhradit i vícenáklady, které mi však pronajímatel nemusí specifikovat ani prokazovat. To znamená, že si může vymyslet jakoukoliv částku a já to musím zaplatit? Je to vůbec legální? Děkuji.

"Pokud nájemce byt ve sjednané době a ve sjednaném místě od pronajímatele nepřevezme a nebo nepodepíše-li v době a v místě sjednaném k odevzdání bytu shora vymezený předávací protokol, považuje se takováto skutečnost za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce s tím, že v tomto případě může pronajímatel tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby, a v souvislosti s tím uplatňovat vůči nájemci nárok na náhradu veškeré tím vzniklé škody, a to včetně ušlého zisku. Nájemce se zavazuje, že pro tento případ zaplatí pronajímateli částku rovnající se výši celé jistoty vymezené v čl. V. této smlouvy jako paušální náhradu škody vzniklé pronajímateli v důsledku jím marně vynaložených nákladů na vypracování této smlouvy a na zajištění podmínek k uzavření této smlouvy s osobou konkrétního shora označeného nájemce, dále na náhradu nákladů na vypovězení této smlouvy a provedení úkonů s tím souvisejících, a na náhradu ušlého zisku za dobu ode dne sjednaného k odevzdání bytu do třicátého dne po tomto dni, to vše s tím, že výši takovýchto nákladů ani jejich vynaložení není pronajímatel povinen nájemci specifikovat ani prokazovat."

Předmět Autor Datum
Co Vám není jasné? Vždyť píše, že není "povinen nájemci specifikovat ani prokazovat" Legální to je.…
milan.cukrar 24.04.2019 18:06
milan.cukrar
To znamená, že si může vymyslet jakoukoliv částku ne, to znamená, že: zaplatí pronajímateli částku…
jirka44 24.04.2019 21:03
jirka44
Podľa mňa je to celkom jasné, jedná sa o nevrátenie zloženého depozitu resp. kaucie, ktorý sa zvyčaj… poslední
Marty155 28.04.2019 13:10
Marty155

Podľa mňa je to celkom jasné, jedná sa o nevrátenie zloženého depozitu resp. kaucie, ktorý sa zvyčajne skladá pri podpise nájomnej zmluvy. Následne keď nedôjde k odovzdaniu nehnuteľnosti v deň jej dohodnutého odovzdania a to z dôvodov na strane nájomcu, je prenajímateľ oprávnený si tento depozit / kauciu nechať a nemusí nájomcovi skladať účty, za čo všetko to je. Je to legálne, spomína to aj zákon o krátkodobom nájme bytu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru