Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SPV - odkup pozemku

Já jsem na netu našla odpověď od právníka teď nejsem z toho modrá vyříkáte, že to nejde on přesně cituji:

"Pokud jde o samotný proces koupě pozemku, je tedy dle zákonné úpravy nejprve nezbytné svolat zasedání shromáždění, na kterém shromáždění svým usnesením udělí souhlas s nabytím pozemku. Konkrétně se na zasedání shromáždění bude hlasovat o koupi pozemku (není nutné schvalovat přímo kupní smlouvu).
K přijetí rozhodnutí občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Avšak, není vyloučeno, aby byl ve stanovách určen odlišný počet potřebných hlasů pro přijetí rozhodnutí. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné a mohlo přijmout rozhodnutí, musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů."

Podle toho jsem pochopila, že když nákup schválí z 45 byt jednotek cca 40 tak by to snad mělo jít.
Předem děkuji za odpověď.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny