Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čerpání dovolené

Ono je to trochu složité.Dovolená za rok 2019 se má vybrat letos,pokud tomu nebrání naléhavé provozní důvody.Ale nástup určuje zaměstnavatel,ne zaměstnanec.Teď jde o to,zda ty naléhavé důvody jsou třeba zajištění provozu,protože už jiní zaměstnanci dovolenou dostali.Vyčerpat by se letos měla.

§ 218 (1) Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

S tím lednem se mistr asi ohání § 214 ZP,který se ale nikde nedodržuje.Odvolejte se na § 217.Jinak že prostě hodláte nastoupit už 2.ledna.Pokud nesouhlasí,musí Vám určit čerpání dovolené pro rok 2020 a ne vyžadovat nějaké šetření a převod dní ze staré.Pokud má jiný názor,ať Vám ho dá písemně,že se s tím pak dojdete zeptat jeho nadřízených nebo právníků.

§ 214 Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
§ 217 (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny