Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potřebuje odejít v 17 (skoro 18)

Dobrý den? Ahoj?

Mám kamarádku, která to doma nemá zrovna lehké (od psychického do fyzického násilí), ale ve svých 17 nechce, aby ji za nahlášení nenáviděla celá rodina. Za pár měsíců ji bude 18 let, ale stejně by pro ni bylo lepší, kdyby se odstěhovala co nejdřív. Má kam jít, ještě na pár měsíců mám pronajatý byt, ve kterém by mohla složit hlavu a jelikož přešla na dálkové studium (už není student) a pracuje, tak se nabízí otázka, zda by se toto dalo vyřešit o něco dřív. Obracím se na vás, jelikož jsem tu narazil na podobný problém, ale mám víc otázek, jako třeba, zda by její odchod mohla řešit policie, sociálka a tak, jelikož, kdyby jí vrátili zpátky k její rodině, tak by to nedopadlo vůbec dobře. Moc děkuji za odpovědi.

Předmět Autor Datum
Policie to nejspíš řešit nebude, i když ani to se nedá vyloučit viz to násilí. Ale sociálku by to ur…
Wikan 28.02.2020 22:02
Wikan
Jak by se to asi řešilo netušíte?
Josefl 28.02.2020 22:20
Josefl
Policie to určitě řešit bude, když oznámí rodiče pohřešování nezletilého, tedy že nevědí, kde je. Vy… poslední
osobne 01.03.2020 02:18
osobne

Policie to určitě řešit bude, když oznámí rodiče pohřešování nezletilého, tedy že nevědí, kde je. Vyhlásí po ní celostátní pátrání a po vypátrání předají rodičům. Něco jiného je, když rodiče vědí, kde je, a oznámí, že nechce dítě domů, to by měla policie jen podat podnět OSPOD, aby to řešil. A ten nic řešit nebude, když je dítěti skoro 18, než by něco vyřešil, bude dítě zletilé a bude si moct dělat, co chce. Také jsou finty, jak nabýt zletilosti před dovršením 18 let věku, s tím jí můžeš pomoci, když se s ní oženíš. :-)

Občanský zákoník
§ 30 Zletilost
(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.
(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

§ 37 Přiznání svéprávnosti
(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru