Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potřebuje odejít v 17 (skoro 18)

Policie to určitě řešit bude, když oznámí rodiče pohřešování nezletilého, tedy že nevědí, kde je. Vyhlásí po ní celostátní pátrání a po vypátrání předají rodičům. Něco jiného je, když rodiče vědí, kde je, a oznámí, že nechce dítě domů, to by měla policie jen podat podnět OSPOD, aby to řešil. A ten nic řešit nebude, když je dítěti skoro 18, než by něco vyřešil, bude dítě zletilé a bude si moct dělat, co chce. Také jsou finty, jak nabýt zletilosti před dovršením 18 let věku, s tím jí můžeš pomoci, když se s ní oženíš. :-)

Občanský zákoník
§ 30 Zletilost
(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.
(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

§ 37 Přiznání svéprávnosti
(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny