Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otevření cizí pošty poukázky na peníze a poslání přes mesenger jiné osobě

Škoda je hodnota vyjádřitelná v penězích, nemajetkovou újmou se ten paragraf nezabývá. Je třeba prokázat úmysl způsobit škodu určité výše nebo prospěch určité výše, což asi nepůjde bez přiznání pachatele. Jak vysokou škodu nebo prospěch způsobil pachatel tím, že někomu přeposlal přes messenger kopii poštovní poukázky? Já myslím, že tím žádná škoda vzniknout sama o sobě nemohla, jestli za to dostal zaplaceno, mohl to učinit s úmyslem opatřit si prospěch, což asi nepřizná. Posílal to vůbec s úmyslem škodu nebo prospěch způsobit? Zavinění totiž může být nejen úmyslné, ale i nedbalostní a trestné je v tomto případě jen to úmyslné.

§ 138 tr. zákoníku
(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5000000 Kč.
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.

Zavinění

§ 15 tr. zákoníku
Úmysl
(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

§ 16 tr. zákoníku
Nedbalost
(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

§ 13 tr. zákoníku
Trestný čin
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny