Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se ujistit, že je to on? (pachatel)

Jedine podať osobne, písomne, do zápisnice, u miestne a vecne príslušného oddelenia PZ CZ, podľa skutkovej podstaty miesta spáchaného činu a trvalého pobytu oznamovateľa (alebo štátnemu zástupcovi), trestné oznámenie podľa šablóny príslušného paragrafu vykonávacieho Tr.poriadku a Tr.zákona.

Tento tr.podnet, tr.oznámenie je nutné doložiť subsidiárnym, vlastným kamerovým záznamom na externom nosiči s označenou prílohou o tomto zázname v hd kvalite s presným určením času podľa kalendárneho roku mesiaca, dňa, hodiny, minúty, sec., s označením osoby podozrivého páchateľa (jeho trvalým pobytom, menom, apod.) s vyžiadaním si v lehote do 30-dní. podľa Tr.řádu o vyrozumení šetrenia v meritórnom uznesení polície poslané písomne, DVR I. trieda na tvoju adresu.

Ak by vec fízlel zamietol, máš možnosť sa v lehote do troch dní odvolať, podať proti akémukoľvek uzneseniu sťažnosť na nadriadený dozorný OČTK orgán (u nás prokouš, v ČR je to státní zástupce).

Polícia ťa zo zákona musí upovedomiť, polícia je tiež zo zákona povinná prijať každý jeden podnet spísaný a v.r. podpísaný osobne na oddelení pred vyšetrovateľom. O čom sa spraví fízel úradný záznam. Musíš ale požiadať fízla, aby ťa písomne vyrozumel do tridsiatich dní, lebo inak vec ukončí, zahodí a ty sa o tomto úkone nedozvieš.

Len si dávaj bacha na presnú formuláciu v prípade označeného páchateľa, vždy použi prívlastok: podozrivý páchateľ, i keď ho v podaní jasne označíš následne jeho plným menom, dátumom narodenia, trvalým pobytom. Lebo v opačnom prípade by si mohol byť krivo obvinený z úradnej moci ex officio alebo samotným páchateľom, ak by sa vyvrátilo podozrenie. Stačí mať úmysel niekoho krivo obviniť, nemusí sa vzniesť uznesenie spojené s šikanou, perzekvovaním a predvolávaním tejto osoby na výsluchy zo strany štátneho orgánu. Tak káže litera zákona s príslušnou judikatúrou. Nemusíš podať tr.oznámenie na neznámeho páchateľa, len tohoto zločinca treba označovať pred jeho menom a oslovením, ako "podozrivý páchateľ", aby si bol v ažurite, chránený pred prípadným postihom v zmysle platného zákona.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny