Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mám vubec nějaký nárok

Výška exekúcie sa dedí iba do výšky zdedeného majetku po poručiteľovi. V prípade, ak exekúcia presahuje majetok zomretého, nesiahne sa na majetok alebo na finančné prostriedky dediča.

Najprv si vybav tieto záležitosti ohľadom dedičstva u notára, na príslušnom katastri zápisom majetku v LV, k.ú., až následne šaškuj s nejakým predajom nehnuteľnej veci akým byt v prípade, ak si jedným, výhradným a univerzálnym dedičom nehnuteľnosti zapísanej vo veľkosti 1/1-ny z celku v príušnom LV.

Ak je zaťažená nehnuteľnosť, bude táto ťarcha, vecné bremeno, pôžička, exekúcia, súdny rozsudok, notárska zápisnica v podobe RI xxx, zapísaná v LV pod čiarou. Ak ešte nie je vyznačený záznam v LV ale existujú právoplatné listiny preukazujúc dlh, notár tak vykoná na základe právoplatných listín doložených treťou stranou (veriteľa apod.).

Lebo akékoľvek právne úkony uzatvorené pred riadne ukončeným dedičským konaním (predajom veci, prednostným predkupným právom, písomnou či ústnou dohodou apod.) by sa stali absolútne neplatné, negotium nullum ex lege.

Marginálna pozn.: Ako tak človek číta dopyt je z neho evidentné (jak když kráva sere do plev), že ťa nielenže s úsmevom obabrú, ale tebe ako takej nemôže jasne rozumieť ani advokát, ani notár, ani realitkár v prípade, ak sa tebou riadne zvolenému právnemu zástupcovi z radov advokátov a tiež notárovi nepreukážeš verejnými, právoplatnými a vykonateľnými listinami viažuce sa k dedičstvu a nehnuteľnosti s doloženým právoplatným listom vlastníctva získaný od katastra za príslušný poplatok v cene kolkových známok.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny