Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výživné

Nech sa oficiálne, písomne, poštou I. tr. Doporučene s obálkou s vrátenkou, obráti zákonný rodič na vedenie príslušnej školy so žiadosťou, kedy (hodinu, deň, mesiac v kalendárnom roku) presne ukončil potomok (dátum jeho narodenia, adresa, r.č.) školskú dochádzku na príslušnej akadémii vzdelávania.

S týmto vyjadrením školy podá oprávnený navrhovateľ na príslušný súd v mieste trvalého pobytu potomka súdnu žalobu, žalobný návrh, na ukončenie povinnosti platiť výživné odporcovi, tj. zákonnému poručiteľovi (matke a potomkovi). Vhodné je v žalobe označiť navrhovateľom oboch odporcov, v I. rade matka a v II. rade dcéra plnými menami, adresami, dátami narodení, označiť ich štátne občianstvo a štátnu príslušnosť.

Po našom, na Sľovensku pre súd sa to volá v žalobnom návrhu:

Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu § 99 ods. 1) Zákona o rodine, § 163 ods.2) O.s.p.

Súd zoberie vec na vedomie, nemusí ani vytýčiť verejné pojednávanie s účastníkmi, iba rozhodne od stola ak je vec štúdií ukončená, potomok je plnoletý. Spratok nemusí byť zamestnaný, vyživovacia povinnosť zo zákona pominula ukončením štúdia a dosiahnutím veku plnoletosti.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny