Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co říkáte na výsledek při žádosti o vydání rozhodnutí k Územnímu souhlasu pro umístění mobilheimu?

Podali jsme žádost o vydání Územního souhlasu, pro osazení mobilheimu, na místní Měst.Úř. odbor výstavby. K tomuto je nutné doložit vyjádření dalších jeho odborů a vyjádření sousedů, obce a dalších dotčených. Nikde nebyl žádný problém, všichni souhlasili.
Pouze vznikl problém vzhledem k tomu, že jde o zónu s případným povodňovým nebezpečím a je na tento prostor vydána, správcem toku (Povodím) t.zv. zóna záplavového území, vzhledem k ustanovení § 67 odst.1 vodního zákona.
Vodoprávní oddělení odboru životního prostředí, tohoto Měst.Úř., si dodatečně vyžádalo doložení vyjádření od tohoto správce vodního toku (Povodí).
Což bylo tedy doloženo a tento správce toku se vyjádřil, že za předpokladu splnění určitých podmínek (které všechny projekt a dokumentace splňovala) je umístění tohoto mobilheimu, v tomto uvažovaném prostoru, rovněž možné.
Přestože však bylo toto dodatečné vyjádření správce toku kladné, úřednice toho vodoprávního oddělení Měst.Úř. odboru ŽP, na základě toho uvedeného § 67 odst.1 vodního zákona, vydala ale jednoznačné vyjádření, že "realizace této stavby není možná".
Na základě tohoto jejího rozhodnutí, pak bylo tedy odborem výstavby, zamítnuto vlastní vydání předmětného "Územního souhlasu".
Takže veškerá jednání, projekt a náklady s tím vším spojené, byly pouze na základě rozhodnutí této úřednice, i když s tímto umístěním, vlastní správce vodního toku souhlasil, zmařeny. A při pokusu o přezkoumání tohoto jejího rozhodnutí, přes jejího nadřízeného, bylo údajně řečeno, že on má na rozhodování své úředníky a do jejich rozhodnutí nehodlá zasahovat.
Tož co vy na to?:-/

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny