Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podpis zmluvy

Dobrý deň, mailom som z firmou riešil zmluvu a poslali mi nepodpísanú zmluvu z ich strany ja som podpísal na prácu nastúpil a nemám dodanú podpísanú zmluvu z ich strany, ak mám v pláne skončiť alebo niečo ohľadom zmluvy berie sa už za platnú ak mi nebola doručený ich podpis v zmluve sa píše:
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je Prehlásenie zhotoviteľa, ktoré je na konci tejto zmluvy.

Předmět Autor Datum
A což se zeptat přímo v té firmě, kdy druhý originál pošlou? Místo pátrání tady, kde to stejně nikdo…
Karel04 23.06.2022 11:37
Karel04
Bez podpisu smlouvy nevznikl pracovní poměr.
Wikan 23.06.2022 13:46
Wikan
Podľa správnosti - mali ti poslať dve zmluvy - každá už podpísaná zamestnávateľom ty by si podpísal… poslední
yYy 23.06.2022 20:57
yYy

Podľa správnosti - mali ti poslať dve zmluvy - každá už podpísaná zamestnávateľom ty by si podpísal obe a jednu z nich odoslal späť, druhý prípad, pošlú ti nepodpísanú zmluvu, podpíšeš, pošleš späť a oni ti MUSIA poslať JEDNU podpísanú zmluvu (aj zamestnávateľom) zase tebe. Pokiaľ nie je jedným zo zmluvných strán zmluva podpísaná, nie je platná.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru