Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podpis zmluvy

Dobrý deň, mailom som z firmou riešil zmluvu a poslali mi nepodpísanú zmluvu z ich strany ja som podpísal na prácu nastúpil a nemám dodanú podpísanú zmluvu z ich strany, ak mám v pláne skončiť alebo niečo ohľadom zmluvy berie sa už za platnú ak mi nebola doručený ich podpis v zmluve sa píše:
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je Prehlásenie zhotoviteľa, ktoré je na konci tejto zmluvy.

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny