Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je skrývka ornice podle legislativy zahájení stavby nebo není?

Dobrý den,bohužel mně stavební odbor zrušil stavební povolení z důvodu ,že nebyla zahájena stavba do 2 let.Nicméně byla stažena ornice vybudována přípojka elektřiny a vybudována studna.Na přípojku se čekalo 3 roky.Proto nebylo možné stavbu zpustit dříve.děkuji za informaci jak dále postupovat.Nyní mě již nechce dopravní odbor dovolit sjezd na pozemek ,protože mezi tím si vybudoval sjezd na pozemek soused a sjezdy by byli moc blízko vedle sebe.

Předmět Autor Datum
Co se rozumí zahájením stavby? Podle pojmů definovaných stavebním zákonem (SZ) je stavba veškeré st…
host 21.02.2023 18:27
host
našel jsem tento judikát od pana Křečka ombudsmana,kde píše ,že zřízení elektrické přípojky je již z…
matysekkk 21.02.2023 19:53
matysekkk
V dotazu ale píšeš: "Na přípojku se čekalo 3 roky". Takže do dvou let jsi tam prostě tu přípojku nem…
Zdenál 22.02.2023 08:24
Zdenál
žádost o přípojku byla podána ještě dlouho před souhlasem stavebního povolení
matysekkk 22.02.2023 21:07
matysekkk
Aha. Takže přípojka byla zřízena ještě před uplynutím dvouleté lhůty od vydání stavebního povolení?…
Zdenál 23.02.2023 07:40
Zdenál
A čemu vadí blízské sjezdy? poslední
jamaron 10.05.2023 15:14
jamaron

Co se rozumí zahájením stavby?

Podle pojmů definovaných stavebním zákonem (SZ) je stavba veškeré stavební dílo, která vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§ 2 odst. 3 a 4 SZ).

Definice „zahájení stavby“ není ve SZ uvedena. Podle ustálené rozhodovací praxe se stavba považuje za zahájenou provedením takových prací na staveništi, které jednoznačně směřují k realizaci stavby podle vydaného stavebního povolení a ověřené dokumentace. Nestačí tedy pouhé „kopnutí“ do země nebo navezení materiálu na místo stavby. Aby bylo možno konstatovat, že došlo k zahájení stavby, musí existovat hmotný projev zahájené stavby, reálně ověřitelný v projektové dokumentaci. Laicky řečeno – musí být zřejmé, že se staví to, co bylo povoleno. Pokud bylo vydáno jedno stavební povolení pro soubor staveb, pak toto rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud do 2 let byla zahájena alespoň jedna stavba z tohoto souboru staveb. Konečné posouzení je ale vždy v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Pokud je stavba zahájena, stavební povolení nepozbývá platnosti, v opačném případě, tj. kdy 2letá lhůta uplyne marně, stavební povolení platnosti pozbude.

Jestli by například došlo k té skutečnosti, že stavebník již zahájené stavby zemře a bude probíhat dědické řízení, které se může i značně protáhnout, tak nový nabyvatel stavby vstupuje do práv a povinností původního stavebníka a vydané stavební povolení je stále platné.

https://www.estav.cz/cz/3130.jak-dlouho-plati-stavebni-povoleni-dejte-si-pozor-na-terminy

našel jsem tento judikát od pana Křečka ombudsmana,kde píše ,že zřízení elektrické přípojky je již zahájení stavby.

Za zahájení stavby je považováno započetí soustavné, organizované činnosti směřující k realizaci stavby a k jejímu dokončení. Nepostačuje provedení pouhých přípravných prací na staveništi, na které nenavazuje činnost vedoucí k uskutečnění další fáze výstavby. Obecně se stavba považuje za zahájenou provedením prvních stavebních prací, které již směřují k realizaci stavby podle schválené projektové dokumentace. Při posouzení otázky, kdy dochází k zahájení stavby, je třeba vycházet z konkrétních okolností případu a z charakteru stavby. O reálné zahájení se jedná, pokud práce svým charakterem směřují nepochybně již k realizaci stavby a je zjevný určitý hmotný výsledek stavební činnosti ověřitelný dle stavebního projektu. Zahájení stavby musí být prokazatelné, např. zápisem do stavebního deníku. [21] Aby stavební povolení nepozbylo platnosti, musí být zahájena stavba, která je jeho předmětem; zahájení stavby, která je v rozporu s projektovou dokumentací, nemůže pozbytí platnosti stavebního povolení zabránit. [22]

Zahájením stavby může být např. výkop základů, lze-li s pomocí stavebního povolení a projektové dokumentace konstatovat, že se o výkop základů skutečně jedná a nejde o jinou činnost (průzkum podloží). Zahájením stavby není vytyčení stavebního pozemku [23] ani skrývka ornice; jedná se o přípravu území, bez níž nelze stavbu zahájit. [24] Zahájením stavby nejsou ani práce na zařízení staveniště, které se nestanou součástí stavby, např. instalace provizorního rozvaděče, který bude sloužit pouze k přívodu elektřiny pro stavební techniku. Vybudováním nové elektro-přípojky, jež bude sloužit k provozu stavební techniky, která však zároveň bude v souladu s projektem připojovat novou stavbu k elektrické síti, stavba zahájena bude.

V dotazu ale píšeš: "Na přípojku se čekalo 3 roky". Takže do dvou let jsi tam prostě tu přípojku neměl postavenou.
Řešil jsi to nějak v té čekací době? Podal jsi žádost o prodloužení stavebního povolení z důvodu čekání na zřízení přípojky? Pokud ne, obávám se, že máš smůlu...

Aha. Takže přípojka byla zřízena ještě před uplynutím dvouleté lhůty od vydání stavebního povolení? To totiž z původní otázky vůbec není zřejmé!
Můžeš s tím judikátem od ombudsmana zajít znovu na stavební odbor, ale pokud budou trvat na svém, vypadá to jedině na soud, ale já zrovna nejsem expert v oboru stavebního práva...

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru