Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obchodování přes internet

Odpoved podla slovenskej pravnej upravy:

Podla § 7 zakona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je predavajuci okrem ineho písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

Kupujuci ma v zmysle ustanovenia § 12 uvedeneho zakona pravo do 7 pracovnych dni do dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby od zmluvy odstupit bez udania dovodu.Kupna zmluva sa tak od zaciatku zrusuje a Vy ste v takomto prípade povinny vrateny tovar prevziat a najneskor do 15 dni odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo uhradeny preddavok vratit a vyplatit naklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Ak ste si ako predavajuci nesplnili informacnu povinnost o moznosti kupujuceho odstupit od zmluvy, lehota na odstupenie od zmluvy sa kupujucemu predlzuje na 3 mesiace.

Co sa tyka vad tovaru, na vratenie tovaru z dovodu vad sa vztahuje vseobecna uprava podla Obcianskeho zakonnika,v pripade potreby popisem aj tuto moznost.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny