Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zrušit nebo nezrušit ideální spoluvlastnictví domu?

Bydlím ve dvoubytovce na samotě, nad námi v 1. patře bydlí sousedé, s námi nepříbuzná rodina. Nedávno sousedé navrhli abychom ideální spoluvlastnictví zrušili. Hrozně na to tlačí, pořád se o tom baví. Otázka - je pro nás výhodnější ideální spoluvlastnictví zachovat nebo zrušit? Cítíme za tím nějakou čertovinu, o co by sousedům mohlo jít? Myslíme si že plánují nějakou přestavbu bytu a nechtějí abychom jim do toho mluvili, což za současného stavu myslím můžeme.

Předmět Autor Datum
v tomto se až tak neorientuju, bydlím ve svém :-) Ale řekl bych, že ideální spoluvlastnictví = spol…
touchwood 22.05.2013 09:55
touchwood
Ak som správne pochopila, so susedmi vlastníte "bytovku" v ideálnom spoluvlastníctve a susedia majú…
AK Benova 02.06.2013 23:53
AK Benova
Si myslím, že ani nemáš možnost tomu zrušení ideálního spoluvlastnictví zabránit. Pokud na to nepřis… poslední
hm 06.06.2013 11:07
hm

v tomto se až tak neorientuju, bydlím ve svém :-)

Ale řekl bych, že ideální spoluvlastnictví = společné vlastnictví jedné věci, bez rozdílu a jasného určení, co je čí.

Tedy pochopil-li jsem správně, sousedi chtějí udělat to, že si každá rodina "vezme" svou část, což (nejspíše) předpokládá rozdělení domu na bytové jednotky (a s tím spojené právní úkony) a ustavení společenstva vlastníků (které se bude starat o společné části domu).

V podstatě se sousedy bych i souhlasil, protože např. případná exekuce nebude brát ohledy na další majetkové vztahy.

Opět ale opakuji, že toto je oblast, ve které se necítím být pevný v kramflecích.

edit: do případné přestavby budete moci mluvit i poté, co se stanete společenstvem.

Ak som správne pochopila, so susedmi vlastníte "bytovku" v ideálnom spoluvlastníctve a susedia majú záujem, aby ste zrušili ideálne spoluvlastníctvo zrejme vytvorením 2 bytových jednotiek.

Posúdenie vhodnosti, či nevhodnosti uvedeného zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je na Vás, skúsim popísať základný rozdiel:

ideálne spoluvlastníctvo:

1/ pri tejto forme vlastníctva "všetci vlastníte všetko", nie je teda vyčlenené, že určitá časť priestoru patrí iba Vám a určitá časť priestoru Vašim susedom,
2/ o hospodárení s nehnuteľnosťou by ste sa mali rozhodovať väčšinou hlasov s tým, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti ste zaviazaní spoločne a nerozdielne; z uvedeného vyplýva, že aj v prípade, ak by ste chceli Vami užívanú časť nehnuteľnosti napríklad prenajať, nájomnú zmluvu by mali uzatvoriť všetci vlastníci,
3/ ťarchy na nehnuteľnosti (napr. ak by ste si chceli zobrať úver, ktorý by mal byť zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosti alebo zriadiť vecné bremeno, napr. doživotného užívania nehnuteľnosti členom rodiny) je možné zriadiť iba so súhlasom všetkých spoluvlastníkov,
4/ ak by spoluvlastníci chceli previesť svoj spoluvlastnícky podiel, máte k nemu predkupné právo,

Zrušenie ideálneho spoluvlastníctva a vytvorenie dvoch bytových jednotiek:

1/ je s tým spojená určitá administratívna a finančná náročnosť (kroky pred stavebným úradom a s tým spojená projektová dokumentácia, uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva) a bude nutné dohodnúť sa na forme zdieľania nákladov za stavbu, v ktorej sa bytové jednotky nachádzajú,
2/ bude zrejmé, komu patrí ktorá časť nehnuteľnosti - vytvoria sa dve samostatné bytové jednotky, každá rodina bude mať svoj vlastný byt,
3/bytové jednotky bude možné prevádzať na tretie osoby bez súhlasu vlastníka druhej bytovej jednotky; vlastník druhej bytovej jednotky nebude mať k Vášmu bytu ani predkupné právo,
4/ vlastník bytovej jednotky si môže zriadiť na bytovej jednotke záložné právo, vecné bremeno (napríklad právo doživotného užívania pre člena rodiny) alebo inú ťarchu, či právo tretej osoby, bez súhlasu vlastníka druhej bytovej jednotky.

Ak je vôľa susedov zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo spôsobom, ktorý Vám vyhovuje, odporúčam Vám pristúpiť k takémuto riešeniu, vyhnete sa tak prípadným konfliktom do budúcnosti, ak napríklad spoluvlastnícky podiel susedov zdedí niekto, kto bude mať o užívaní nehnuteľnosti predstavu, ktorá Vám vyhovovať nebude.

Si myslím, že ani nemáš možnost tomu zrušení ideálního spoluvlastnictví zabránit. Pokud na to nepřistoupíš dobrovolně, může to soused navrhnout soudu a soud ideální spoluvlastnictví zruší, defakto má k tomu tři způsoby:
1) rozdělení nemovitosti na reálné části jednotlivým podílníkům.
2) přikáže nemovitost jednomu podílníku do vlastnictví, druhý podílník od něj dostane soudem určenou finanční náhradu.
3) pokud nemovitost nechce vlastnit žádný ze spoluvlastníků, prodá ji v soudní dražbě a výtěžek rozdělí spoluvlastníkům.
Vlastnictví majetku je základní lidské právo obsažené v Listině základních práv a svobod a každý vlastník (pokud to vyžaduje) má logicky právo, aby bylo určeno, který majetek konkrétně vlastní, pokud to není jasné.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru