Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno riziko zaplacení nemovitosti přes notáře, advokáta apod.

Dobrý deň, keďže vlastníkom nehnuteľnosti sa kupujúci stáva až zápisom v katastri nehnuteľností, v prípade, ak je hradená kúpna cena z finančných prostriedkov kupujúceho (teda nie prostredníctvom hypotekárneho úveru) v čase podpisu kúpnej zmluvy je oprávnená obava na oboch stranách:

- kupujúci sa obáva vyplatiť finančné prostriedky z dôvodu, že ak nepríde k zápisu jeho vlastníckeho práva, nebude mať ani finančné prostriedky ani nehnuteľnosť; resp. hrozí aj riziko, že síce príde k zápisu jeho vlastníckeho práva, ale nehnuteľnosť bude medzitým zaťažená ťarchou,

- predávajúci sa obáva do zmluvy zakomponovať, že kúpna cena bude vyplatená až zápisom vlastníckeho práva kupujúceho, lebo ak k dobrovoľnej úhrade kúpnej ceny nepríde, predávajúci nebude mať ani finančné prostriedky ani nehnuteľnosť a bude nútený sa svojich práv domáhať súdnou cestou.

Z dôvodu vyššie uvedených obáv je výborným kompromisom notárska úschova alebo advokátska úschova (v SR je iba notárska úschova). Účastníkom notárskej alebo advokátskej úschovy sú okrem notára alebo advokáta obe zmluvné strany kúpnej zmluvy, spisuje sa zvyčajne v deň podpisu kúpnej zmluvy a na jej základe kupujúci zloží v prospech predávajúceho kúpnu cenu do notárskej alebo advokátskej úschovy s tým, že notár alebo advokát ju z tejto úschovy uvoľní v prospech predávajúceho keď mu bude predložený výpis z listu vlastníctva, z ktorého je zrejmé, že došlo k zápisu vlastníckeho práva kupujúceho a že nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnou ťarchou. Riziko notárskej a advokátskej úschovy je malé, jednak notári a advokáti sú poistení pre prípad spôsobenia škody a je malý predpoklad, že by niektorý z nich výkon svojej profesie ohrozili "krádežou" zložených prostriedkov.

Ďalšou možnosťou je zloženie finančných prostriedkov v banke prostredníctvom vinkulácie, kde kupujúci uzatoví s bankou zmluvu o vinkulácii finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho, pričom banka finančné prostriedky uvoľní v prospech predávajúceho po predložení listu vlasntíctva, z ktorého je zrejmý vklad vlastníckeho práva kupujúceho ako aj skutočnosť, že na nehnuteľnosti neviazne žiadna ťarcha. Banková vinkulácia je zvyčajne finančne menej náročná ako notárska a advokátska úspora, jej veľká nevýhoda je však nasledovná: v prípade, ak je voči kupujúcemu vedené exekučné konanie (o ktorom v čase podpisu kúpnej zmluvy ani nemusí vedieť), exekútor môže siahnuť aj na prostriedky, ktoré kupujúci vinkuloval v prospech predávajúceho. Takéto riziko v prípade notárskej a advokátskej úschovy nehrozí.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny