Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prenajom bytu

Dobrý deň,

chcem prenajať byt v rámci SR a potreboval by som si ujasniť zmluvný vzťah prenajímateľ/nájomca. Konkrétne sa jedná o prípad, keby bola nájomcom pracujúca osoba (žena) s 13 ročným školopovinným dieťaťom. Môže nastať prípad, keď by mi neplatila predom dohodnuté nájomné a stal by sa z nej neplatič, prípadne by stratila zamestnanie a nebola by schopná finančne pokryť výdavky na bývanie a úhradu nájomného.

Na akej strane je zákon, pokiaľ by som chcel s nájomníkom ukončiť nájomnú zmluvu ak má školopovinné dieťa? Prípadne to stačí mať ošetrené v nájomnej zmluve, kde by som uviedol napr. 2 mesačnú výpovednú lehotu v prípade neplatenie nájomného? Existuje možnosť, že by som takéhoto nájomcu aj po vypovedaní nájomnej zmluvy nemohol dostať z bytu? Jedná sa mi hlavne či zákon neberie v úvahu pri vysťahovaní školopovinné dieťa ako prekážku. Ďakujem za akékoľvek informácie.

Předmět Autor Datum
Nájomná zmluva sa robí kvôli ochrane prenajímateľa výhradne na dobu určitú. Zmluva sa uzatvára iba s…
Nuda 12.06.2017 07:49
Nuda
Nie je žiaden dôvod, prečo by malo byť školopovinné dieťa dôvodom, aby sa nedal zrušiť takýto vzťah.…
antonin245 23.06.2017 23:51
antonin245
"Na akej strane je zákon, pokiaľ by som chcel s nájomníkom ukončiť nájomnú zmluvu ak má školopovinné… poslední
Araneus84 27.06.2017 16:14
Araneus84

Nájomná zmluva sa robí kvôli ochrane prenajímateľa výhradne na dobu určitú. Zmluva sa uzatvára iba s jednou fyzickou, svojprávnou osobou. Užívanie bytu viacerými osobami sa upraví v zmluve.

Platí sa nájomné vždy vopred pri podpise podľa dohody alebo podľa finančných možností nájomcu. Po vypršaní tejto doby sa uzatvorí znovu nová nájomná zmluva, zase len na dobu určitú. Ak chceš byť pred neplatičom v zmysle zákona absolútne chránený, je vhodné ako bonus dať podpísať nájomcovi spolu so zmluvou aj zároveň Dohodu o skončení nájmu podľa § 710 ods. 1) OZ.

V Dohode podľa § 710 ods. 1 OZ, je dôležité presne špecifikovať priestory, hnuteľný majetok, fotodokumentácia bytu s dňom a hodinou skončenia nájmu a vyprataním (prípadne aj fyzickým násilím). K dňu Dohody a skončení Nájmu, neplatiča môžeš smelo vypratať (vykopať) na ulicu aj s jeho hnuteľným harampádím a spolubývajúcimi, vymeniť vložky v zámkoch vstupných dverí za svoje, lebo nie si zákonom viazaný strpieť ho v svojom vlastníctve. (K prechodu nájmu znovu na dobu určitú apod. komunistické hovadiny). Ak sa neplatičovi nepáči s jeho zaobchádzaním po skončení Nájmu a Dohody, môže sa obrátiť na lampáreň alebo ľudovodemokratickú, justičnú mafiu, kde v takomto prípade neuspeje ani s Mečisrovo_Lexovou mafiou zdegenerovaných, boľševických právnikov, typu eštebáckeho hnoja v podobe ožratého; JUDr. doc. prof. Cupera, DrCs.

Nájomca nie je žiadnym právnym spôsobom chránený v prípade deložovania po ukončení zmluvy ani v prípade, ak je sám zákonom chránená osoba (ŤZP, maloleté dieťa, geriater) alebo opatruje takúto osobu.

Všetko dôležité je nutné písomne uviesť do Nájomnej zmluvy a Dohody o skončení nájmu, aby sa neplatič spolu s justičnou lúzou nemali čoho chytiť.

---------------------------------
Čl. 20, 21 ods. 1) Ústavy SR,

Stavebný zákon č.50/1976 Zb. ust.§ 43b ods.1 písm. b, podľa definície ods.4) v platnom znení.

Nájomná zmluva podľa §§ 663; 685 a nasl. Obč.zákonníka, zákona č. 116/90 Zb. č. 182/93 Z.z.

"Na akej strane je zákon, pokiaľ by som chcel s nájomníkom ukončiť nájomnú zmluvu ak má školopovinné dieťa? "

Střetává se tu právo na nedotknutelnost bydlení a právo pronajímatele. V případě dítěte je tam bude ještě hrát roli i to dítě v případném soudním sporu, ne že nebude.

Navíc je třeba si uvědomit, že v naší zemi neexistuje precedentní právo, tedy že soudce rozhoduje prostě podle toho jak se vyspí nebo jakou má zrovna náladu.

S ohledem na výše uvedené pokud máte zájemců o byt více, svobodnou matku s dítětem bych zařadil až na poslední místo.

Je to stejné jako rozhodovat se, jestli zaměstnat ženu, která má před svatbou a dá se u ní předpokládat narození dítěte a odchod na mateřskou a někým jiným. Člověk s mozkem v hlavě se rozhoduje tak, aby se na něj vztahovalo zákonných restrikcí co nejméně a ne naopak....

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru