Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení

Zdravím,

mám menší problém s přestupkem, spáchaným mým vozidlem, už pěkných pár měsíců zpět. Běžně bych to neřešil a uloženou pokutu 2500 Kč zaplatil, nicméně svým postupem mě správní orgán doslova slušně řečeno naštval, jelikož se celou dobu choval a vedl řízení stylem "o nás bez nás" a zcela ignoroval mé zcela slušně položené dotazy a žádosti o předložení důkazů.

Vše začlo spácháním přestupku, to bylo někdy v březnu. Abych řekl pravdu, nejsem si jistý, zda jsem přestupek spáchal já nebo někdo jiný, obojí je totiž možné. Tím se nicméně nechci nijak obhajovat. Nejdříve mi došla bežná výzva k zaplacení 1500 Kč nebo ke sdělení totožnosti řidiče. Všiml jsem si toho bohužel později, nicméně pár dní nato, co jsem si toho v datovce všiml jsem vyměřenou částku zaplatil a vše považoval za vyřízené. Až do září, kdy mi z ničeho nic přišla další výzva, že mám sdělit totožnost řidiče u přestupku, spáchaného x měsíců zpět. V té chvíli jsem ještě nevěděl, že se jedná o tento, již zaplacený přestupek. Proto jsem na to reagoval odpovědí, že si nejsem vědom toho, že by nějaký přestupek vůbec byl spáchán, zvláště pak jde-li o přestupek, který měl být údajně spáchán tak dávno. Proto jsem požádal o předložení záznamu a fotodokumentace z měřícího zařízení. Měsíc ticho po pěšině. Pak náhle přišla další zpráva. K mému podivení to nebyl záznam, o který jsem žádal a mám ho podle zákona nárok vidět, nýbrž rozhodnutí o mé vině a výzva k zaplacení 2500 Kč. Až v odůvodnění tohoto rozhodnutí jsem se dozvěděl to, že se jedná o přestupek, který jsem již řešil a to prostým zaplacením vyměřené částky. Tato částka byla údajně totiž uhrazena pozdě a proto byla vrácena a přestupek se začal řešit ve správním řízení.
Zde se dostáváme k bodu, kdy jsem začínal být opravdu naštvaný, jelikož mně žádné peníze vráceny nebyly, ani jsem nebyl o ničem takovém ze strany správního orgánu informován. Dále bylo v odůvodnění jako jeden z důkazů použita citace z mé reakce na výzvu k udání totožnosti řidiče, zcela vyňatá z kontextu, a použita takovým způsobem, aby poukazovala na to, že údajně nejsem schopen totožnost řidiče sdělit. Navíc byla vyňatá z odpovědi, kterou jsem psal bez vědomí o jaký přestupek se jedná. Dále byl zcela ignorován fakt, že jsem projevil ochotu součinnosti při identifikaci řidiče a v neposlední řadě byla ignorována i žádost o předložení záznamu, na základě kterého bych byl schopen řidiče identifikovat.

To mi přijde ze strany správního orgánu jako naprosto nepřípustné a až sprosté účelově ignorovat stěžejní skutečnosti a naopak navíc účelově vědomě používat citace vytržené z kontextu, nehledě na ostatní nesrovnalosti s uvedenými nepravdami apod.. Proto jsem vše přehodnotil a jsem rozhodnutý nenechat si to líbit a to především kvůli naprosto neprofesionálnímu přístupu správního orgánu k celé věci. Vím, že pro někoho to možná nebude morální, nicméně já to vidím tak, že veškerá morálnost odešla stranou ve chvíli, kdy se správní orgán uchýlil k tomuto protizákonnému rozhodnutí.

Jsem tedy odhodlán nedat jim nic zadarmo a tím se dostáváme k mému dotazu. Potřeboval bych vědět, co všechno jsem oprávněn od správního orgánu požadovat jako důkaz a mám na to nárok. Jednoduše všeobecně co vše mám napsat do odporu proti rozhodnutí správního orgánu, aby měl s prokazováním co nejvíce práce.

Předem děkuji za všechny předmětné odpovědi.

Předmět Autor Datum
Ak si vyrubenú pokutu zaplatil, potom dolož orgánu zloženku alebo bankový prevod k sp.zn. (č.j.). Zá…
Nuda 20.11.2017 03:57
Nuda
Zřejmě si přehlédl tuto větu " Tato částka byla údajně totiž uhrazena pozdě a proto byla vrácena a p…
kozakl 20.11.2017 09:00
kozakl
TO je ale také jedním z hlavních problémů... Já vůbec nevím o tom, že by mi tuto částku vrátili, ani…
hamman 20.11.2017 16:21
hamman
Tak jenom takový malý update, trohcu jsem se tím dnes zabýval a přišel jsem na to, že správní orgán…
hamman 20.11.2017 23:36
hamman
vyporada se s tim po svem, podekuj za to sodruhu poslanci Humlovi SNB, takze studuj tady: road-fens.…
jajaja 21.11.2017 08:27
jajaja
správne konanie mohlo byť zahájené aj oznamom na výveske správneho orgánu,tu je jeden hlavný problém…
audax 21.11.2017 08:35
audax
Já jen nechápu tvoji jistotu, že ti neoznámili zahájení řízení, když sis předtím dokázal nevšimnout…
osobne 25.11.2017 11:04
osobne
Já to vidím jinak : Dopustil jste se (vaše vozidlo) přestupku, který jako první evidovala PČR. Ta vá…
orchidej 21.11.2017 15:30
orchidej
Ale blbost, policie nevede správní řízení u dopravních přestupků, není k tomu věcně příslušna, může…
osobne 25.11.2017 11:01
osobne
Však já nikde nepíšu, že PČR vede správní řízení. Přestupek v dopravě ale zaeviduje jako první, taky…
orchidej 25.11.2017 16:20
orchidej
jenže tohle se týká změření zařízením bez obsluhy, celou tuto záležitost od počátku řeší Magistrát,…
hamman 27.11.2017 18:11
hamman
Ano, řeší Magistrát, já netvrdím že ne. Vždyť píšete to, co já. Policie zjistí přestupek, "založí" k…
orchidej 28.11.2017 18:06
orchidej
No magistratu... A ten mi následně údajně platbu vrátil... Nicméně to timpadem nelze brát jako přizn… poslední
hamman 28.11.2017 19:13
hamman

Ak si vyrubenú pokutu zaplatil, potom dolož orgánu zloženku alebo bankový prevod k sp.zn. (č.j.). Zároveň oznám ctihodnému orgánu, že sa jedná z ich strany o duplicitné, nezákonné, šikanózne vymáhanie už riadne zaplatenej pokuty. Do 30-dní ti je urodzené blahorodie z radov štátneho orgánu povinné podať vyjadrenie, že máš pravdu, prípadne si na omyle. Tvoj omyl ti musia riadne, písomnou cestou ozrejmiť, zároveň sú povinní doložiť meritórne ukončený spis dôkaznými prostriedkami.

V každom prípade nesie dôkaznú povinnosť opozičná strana orgánu. Ty nemáš zo zákona povinnosť vyviňovať sa, tj. hocikomu dokazovať svoju nevinu, ako za čias smradľavých, zločineckých kriminálnikov z radov mafiánov eštébakov a vrahov boľševikov.

Tak jenom takový malý update, trohcu jsem se tím dnes zabýval a přišel jsem na to, že správní orgán celé správní řízení započal protizákonně, tzn. i vynesení rozhodnutí bylo protizákonné a neplatné a to z důvodu, že mě správní orgán neoznámil zahájení řízení, tím vlastně vznikla situace, že správní orgán vynesl rozhodnutí u správního řízení, které fakticky dle zákona vůbec neprobíhá.

Takto jsem to odůvodnil v odporu:
Správní orgán nedoručil Provozovateli vozidla oznámení o zahájení správního řízeí ve věci podezření ze spáchání přestupku, čímž je zpochybněna platnost celého správního řízení jelikož dle § 46 odst. 1 zákona č.500 /2004 Sb. je řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy bylo účastníkovi řízení doručeno oznámení o zahájení řízení. Jelikož tak učiněno nebylo, řízení nebylo dle zákona fakticky nikdy zahájeno.

Jsem velice zvědav jak na to bude správní orgán reagovat...

správne konanie mohlo byť zahájené aj oznamom na výveske správneho orgánu,tu je jeden hlavný problém-prešvihnutie termínu úhrady pôvodne požadovanej čiastky,tam už má veritel právo neakceptovať oneskorenú splátku,môže si uplatniť úhradu istiny,úrokov až do úplnej úhrady dlžnej čiastky a všetkých výloh,ktoré mu vznikli v súvislosti s vymáhaním podlžnosti,dnes už správny orgán,súd ani exekútor nemá povinnosť informovať písomnou formou doporučene alebo do vlastných rúk dlžníka,môže informovať mailom,bežným dopisom alebo oznamom na výveske správneho orgánu,príslušného súdu alebo exekútorského úradu,takže s najväčšou pravdepodobnosťou na Tvoj spôsob podania odporu nebudú reagovať nijako a môže to dôjsť do stavu,že oddelenie vymáhania pohladávok príslušného správneho úradu to rovno dá na súd a v tvz.zrýchlenom konaní bude vydaný platobný rozkaz,ktorý bude ešte okrem predtým menovaných čiastok zahrňať aj poplatok za právne úkony a právne zastúpenie na súde ,prípadne to rovno posunú na exekučné vymáhanie...čierneho Petra máš teraz v rukách Ty,Ty musíš preukázať,že bud bola pôvodne požadovaná pokuta zaplatená v plnej výške v stanovenom termíne,alebo že si dotyčný priestupok nespáchal a vyrúbenie pokuty Tebe je bezpredmetné...

Já to vidím jinak :
Dopustil jste se (vaše vozidlo) přestupku, který jako první evidovala PČR. Ta vás vyzvala, abyste sdělil totožnost řidiče nebo zaplatil pokutu. Vy jste zaplatil (tím se přiznal k přestupku) - pozdě. To pro PČR znamená - nezaplatil - dokumentace k přestupku byl postoupena správnímu orgánu k projednání.

Správní orgán, vzhledem k tomu, že ve spisové dokumentaci od PČR bylo uvedeno, že jste zaplatil (sice pozdě), vyvodil, že není pochyb o tom kdo přestupek spáchal, vydal bez dalšího řízení Příkaz a uložil vám pokutu podle zákona o přestupcích. V tomto případě ani neměl za povinnost vám předkládat nějaké dokumenty ani vás o probíhajícím jednání informovat. Tento postup mu umožňuje zákon o přestupcích.

Proti Příkazu jste podal odpor, tzn. přestupek se začne znovu projednávat. Správní orgán si vás předvolá k Ústnímu jednání, kde se můžete vyjádřit dle libosti. Pokud správní orgán bude mít písemnosti a dokumentaci, které budete požadovat, poskytne vám ji k nahlédnutí. Po skončení ústního jednání vydá Rozhodnutí. Pokud bude ve váš neprospěch, počítejte s tím, že pokuta vzroste nejméně o 1000,- Kč (?) jako poplatek za správní úkony. I toto je v souladu se zákonem o přestupcích.
Proti Rozhodnutí můžete podat odvolání k nadřízenému správního orgánu. Ale to všechno bude v poučení.

Pokud jste ještě nepodal odpor - já být na vašem místě, spolknu vztek a bez dalšího zaplatím. Vyjde vás to levněji. Ale já této problematice trochu rozumím.

Však já nikde nepíšu, že PČR vede správní řízení. Přestupek v dopravě ale zaeviduje jako první, taky musí zjistit, kdo přestupek spáchal a pak celou spisovou dokumentaci postupuje správnímu orgánu k projednání.
Např. při špatném parkování - dá za stěrač lístek - zaplaťte, dopustil jste se ..., sdělte ... . Přeci správnímu orgánu nepošle oznámení že tehdy, tam, tohle auto stálo tam kde nemělo, ostatní si zjistěte ?

jenže tohle se týká změření zařízením bez obsluhy, celou tuto záležitost od počátku řeší Magistrát, kterému pouze Policie oznámí podezření o spáchání přestupku a záznam, tím to pro Policii hasne, výběr samotné pokuty už je prostřednictvím Magistrátu... Stejnětak nemůže být na jedné straně považováno jako bych nezaplatil a na straně druhé jako bych se přiznal, protože jsem se pokusil zaplatit... To je z ohledu práva zcela nemožné, prostě buť zapalceno bylo a nebo nebylo, nic mezi tím neexistuje.

Že mi nedoručili oznámení o zahájení řízení vím určitě, protože z posledních 3 měsíců tam mám uložené veškeré doručené dokumenty a to oznámení tam prostě není...
Jinak správní orgán na podání odporu zareagoval tak, že mě předvolal k ústnímu jednání. Já si tam prostě vyžádám veškeré důkazy na které mám podle zákona nárok a všechny je zpochybním, počínaje viditelností značky udávající maximální rychlost, přes správnou funkčnost měřícího zařízení až opět po platnost správního řízení...

Však ono se uvidí...

Ano, řeší Magistrát, já netvrdím že ne. Vždyť píšete to, co já.
Policie zjistí přestupek, "založí" k němu dokumentaci a předá ji správnímu orgánu k vyřešení.
Jen by mě zajímalo co myslíte tím "Nejdříve mi došla bežná výzva k zaplacení 1500 Kč nebo ke sdělení totožnosti řidiče." a kdo vám ji poslal. Komu jste tedy pokutu zaplatil ?

No magistratu... A ten mi následně údajně platbu vrátil... Nicméně to timpadem nelze brát jako přiznání... Jakmile to vrátí, tak je na to nahlíženo jako by to zaplaceno nebylo vůbec... Navic spousta lidí tu pokutu prostě zaplati, i když si nejsou jisti zda přestupek spáchali nebo ne, aby to nemuseli řešit...

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru