Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Polovina caty

Dobrý den,

měl by jsem dotaz.

Zdědil jsem polovinu chaty kterou díky druhému vlastníkovy už delší dobu nemohu využívat z různých důvodů a i proto chci svojí polovinu prodat. S majitelem druhé poloviny se ale nemohu dohodnout na odkoupení a sám nevím co s tím.

Děkuji

M

Předmět Autor Datum
"Zdědil jsem polovinu chaty kterou díky druhému vlastníkovy už delší dobu nemohu využívat z různých…
Araneus84 09.01.2018 14:16
Araneus84
Dobrý den, důvody jsou takové že když se s druhým majitelem (strýc) domluvím na tom že jedu třeba n…
Maca09 09.01.2018 14:27
Maca09
Každý zo spoluvlastníkov smie nerušene, bez obmedzenia ostatných spoluvlastníkov, kedykoľvek vstúpiť…
Ahasver Chamachir 09.01.2018 15:04
Ahasver Chamachir
Děkuji, za radu. Problém je ten že se snažím vše normálně domluvit a soudu by jsem se nejraději vyh…
Maca09 09.01.2018 15:15
Maca09
Jedine využiť predkupné právo spolumajiteľa . Ale, ak písomne (zákonnou cestu) odmietne tvoju ponuku… poslední
Ahasver Chamachir 09.01.2018 16:00
Ahasver Chamachir

"Zdědil jsem polovinu chaty kterou díky druhému vlastníkovy už delší dobu nemohu využívat z různých důvodů "

Ty důvody jsou poměrně důležité. Vlastník druhé poloviny vám totiž nesmí bránit v užívání. Pokud k tomu máte jiné důvody, tak ty nikoho nezajímají.
Vlastník druhé poloviny není povinen od vás druhou polovinu odkoupit. Můžeme mu ovšem sdělit, že v tom případě ji můžete prodat komu chcete, například nějakým "nepřizpůsobivým", kteří s ním poté danou chatu budou obývat a on jim v tom nebude moci bránit.

Dobrý den,

důvody jsou takové že když se s druhým majitelem (strýc) domluvím na tom že jedu třeba na týden na chatu, tak mi je zděleno že na chatě už je on s rodinou a když se s ním snažím domluvit na nějakém kalendáři kdy budu využívat chatu já a kdy on není schopen se rozumně domluvit. Jednou se stalo že jsem na chatu odjel po domluvě s ním že by jsem rád strávil víkend na chatě, tak ještě v den kdy jsem na chatu přijel tak dojel s rodinou jakoby nic. A samozřejmě se stalo to že jsem se s partnerkou sebral a odjel protože i když je chata velká, tak určitě pochopíte proč jsem odjel. Na chatě platím standardní poplatky jako je el. a popelnice. Bohužel nevím co s tím.

Každý zo spoluvlastníkov smie nerušene, bez obmedzenia ostatných spoluvlastníkov, kedykoľvek vstúpiť na svoje podielové spoluvlastníctvo zároveň s jeho neobmedzeným užívaním.

V prípade predmetného, architektonicky či stavebne nedeliteľného podielového spoluvlastníctva, pokiaľ nie sú medzi vlastníkmi definované užívacie práva k nehnuteľnosti am blok, spočíva užívanie výhradne na vzájomnej dohode.

Ideálne uzatvorenej (dohody, zmluvy) výhradne písomne s verifikovanými podpismi na zmluve "o užívaní" pred kompetentnou úradnou osobou (notár, obec) s konkrétnymi, hlavne vymedzenými dátumami a lehotami počas kalendárneho roku.

V tvojom bezvýchodiskovom príklade "učebnicových schválností" bude rozumné podať určujúcu žalobu na vecne príslušný OS proti odporcovi-spoluvlastníkovi, v ktorej na základe znaleckého posudku znalca z odboru stavebníctva, navrhneš v petite žaloby podmienky diferencovaného (striedavého) užívania.

Existujú kancelárie mediačných a probačných úradníkov, len pri "silnejšom psovi" nedávam tomuto právnemu postupu šancu na úspech. Škoda času a financií. Súd a jeho meritórny rozsudok je v prípade výkonu rozhodnutia vždy istejší.

Ak budeš pred súdom úspešný, (garantujem na 100% že budeš) požiadaš zároveň v žalobe súd o náhradu trov konania proti odporcovi, máš rozsudok, znalecký posudok prípadne trovy na advokáta uhradený stranou odporcu v celom rozsahu.

Samotný žalobný návrh je vhodné doložiť pripojeným novým návrhom; "Návrh na predbežné oparenie". Predbežné opatrenie je súd povinný prerokovať bez prieťahov v lehote do šiestich dní. Pr.opatrenie má charakter merita rozsudku. (Aby sa opozičná strana niečoho zdržala, niečo vykonala, apod.)

Jedine využiť predkupné právo spolumajiteľa . Ale, ak písomne (zákonnou cestu) odmietne tvoju ponuku, potom máš voľné ruky predať komukoľvek svoju polovicu.

Citujem zákon: Podmienka je, predať tvoju polovinu nehnuteľnosti za recpiročných podmienok tretiemu subjektu, aké zneli v pôvodnej ponuke. V opačnom prípade by bola zmluva napadnuteľná, absolútne neplatná. Spolumajiteľ by zmluvu s prepisom na katastri napadol.

Alebo existuje forma "Daru". Dar podielu cudzím osobám (ktoré sa dokážu "hrubou fyzickou silou vyporiadať s nespratníkom"), sa netýka predkupného práva spolumajiteľa.

Darovaciu zmluvu je možné ošetriť zákonom v prípade domáhania sa vrátenia daru obdarovaným späť darcovi. (listuj Obč.zákonník - darovacia zmluva).

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru